آمریکا

چگونه کاهش مهاجرت اقتصاد آمریکا را دچار مشکل کرده است؟

تقریباً برای مدت چهار ماه، هر روز اتوبوس­‌های حامل مهاجران پناه‌جو در نزدیکی قلب قدرت آمریکا، تنها…

ادامه مطلب

نظام مهاجرتی امتیازمحور

معیارهای کشورهای مختلف کشورهای مختلف درصدهای مختلفی را به آیتم‌های مورد نظر خود اختصاص می‌دهند. با…

ادامه مطلب