چگونه بحران پناهندگان اوکراینی، اروپا را تغییر خواهد داد؟

چگونه بحران پناهندگان اوکراینی، اروپا را تغییر خواهد داد؟

اگر همان طور که محتمل به نظر می‌رسد، درگیری ادامه یابد و تعداد پناهندگان افزایش یابد، شیوه‌های پایدار سیاست، اقتصاد و تفکرات اروپا در مورد مهاجرت تغییر خواهد کرد

موج‌های پناهجویی و دوراهیِ دشوار بریتانیا

موج‌های پناهجویی و دوراهیِ دشوار بریتانیا

بریتانیا طرحی را با هدف بازدارندگی از مهاجرت‌غیرقانونی به بریتانیا در توافقی با کشور رواندا ارایه داده است.

مهاجران و نظامی سازی مرزها

مهاجران و نظامی سازی مرزها

درچند دهه اخیر عواملی چون افزایش مهاجرت‌ها از کشورهای جنوب به شمال جهانی، سبب اهمیت یافتن مجدد مرزها برای دولت­های جهان گشته است.

بازگشت به بالا