رونمایی از «انتظارات مهاجرین از رییس جمهور جدید ایران»

رونمایی از «انتظارات مهاجرین از رییس جمهور جدید ایران»

برگزاری اولین نشست کافه مهاجرت در تهران

اقتصاد مهاجرت

اقتصاد مهاجرت

در پرونده باشگاه اقتصاددانان، ضمن بررسی جایزه نوبل امسال، به موضوع مهاجرت در ایران نیز پرداخته شده است.

ضرورت رفع محدودیت استفاده از نیروی کار افغانستانی در بنگاه‌های تولیدی

ضرورت رفع محدودیت استفاده از نیروی کار افغانستانی در بنگاه‌های تولیدی

حضور دیاران در در ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران

تازه های باشگاه اقتصاددانان

تازه های باشگاه اقتصاددانان

در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان این حوزه، ضمن بررسی آمار جذب دانشجویان خارجی به ایران در سال ‌‌‌های اخیر، از دیدگاه کارشناسی به بررسی این مساله پرداخته‌‌‌اند.

بازگشت به بالا