سومین نشست فرهنگی دیاران گپ«آسیب‌شناسی تعاملات جوامع فارسی زبان»

سومین نشست فرهنگی دیاران گپ«آسیب‌شناسی تعاملات جوامع فارسی زبان»

غفران بدخشانی چهره‌ای ادبی نیز هست و شعرخوانی او نزد هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنی به تواتر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. با موضوع آسیب‌شناسی تعاملات جوامع فارسی‌زبان در خدمت آقای بدخشانی بودیم...

تلاشی کردن پیکر افغانستان

تلاشی کردن پیکر افغانستان

سفرنامه «چای سبز در پل سرخ» سفرنامه‌ای است که تجربه‌های گروه سه‌نفره نویسندگان آن در سفر به افغانستان را دربردارد.

آشنایان غریب؛ از «افغانی‌بودن» تا «ایرانی‌گک شدن»- نگاهی به سفرنامه «چای سبز در پل سرخ»

آشنایان غریب؛ از «افغانی‌بودن» تا «ایرانی‌گک شدن»- نگاهی به سفرنامه «چای سبز در پل سرخ»

نگاهی تحلیلی به سفرنامه « چای سبز در پل سرخ » از منظر مطالعات افغانستان شناسی و مهاجران افغان در ایران و مقایسه با سایر سفرنامه‌ها

هوای شهر کابل داره یار جان

هوای شهر کابل داره یار جان

مجله الکترونیکی سیندخت مجله‌ای که توسط دختران افغانستانی ساکن ایران منتشر می‌شود و پر است از روایت‌های دخترانه

بازگشت به بالا