آوارگی فلسطینی‌ها

دایاسپورای فلسطینی

فلسطین و فلسطینیان، بخصوص از اواسط قرن بیستم کمتر روی آرامش را به خود دیده‌اند. جنگ‌ها و درگیری‌ها…

ادامه مطلب
نقشه پراکندگی ایرانیان در جهان

تصویر مبهم از آمار ایرانیان خارج از کشور

در حالی که میلیون‌ها نفر ایرانی و یا از نسل ایرانیان مهاجر، در خارج از کشور سکونت دارند، هنوز تصوی…

ادامه مطلب

مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا

در ارتباط با مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا، همچون سایر ایرانیان خارج از کشور، داده‌ها و پژ…

ادامه مطلب