رزگار سلیمی

رزگار سلیمی

نگاهی به عملکرد و رویکرد مجلس یازدهم در حوزه مهاجرت

مجلس یازدهم از نگاه مهاجرتی
یکی از موضوعاتی نیز که لازم است رویکرد مجلس فعلی در قبال آن بررسی گردد در بحث مهاجرت است؛ مخصوصا این که در سال جاری با رشد جریانات مهاجرهراسانه عملکرد این مجلس نیز بیش از پیش در معرض انتقاد گرفت. مجلس یازدهم اگرچه هیچ قانون تحول‌سازی در حوزه مهاجرت را به تصویب نهایی نرسانده ولی از ابتدای کارش تا به امروز اقدامات متعددی برای مداخله در این حوزه انجام داده است که لازم است به آن‌ها پرداخته شود.