دیاران

دیاران

دولت چهاردهم و پیشنهادهایی در رابطه با مدیریت امور مهاجران

در ایران با وجود آن که کشورمان یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود که البته بیش از ۹۵ درصد مهاجران ساکن آن را صرفا اتباع یک کشور یعنی افغانستان تشکیل می‌دهند، مساله مهاجران و افغانستانی‌ها، حتی در انتخابات کنونی در حاشیه بحث‌های انتخاباتی قرار داشته است.

نشست “چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی”

نشست "چالش ها و فرصت های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی"
نشست "چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی" روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

با افغانستانی‌ها چه کنیم؟

با افغانستانی ها چه کنیم؟

گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده در مورد حضور چ…

تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران: چالش‌ها و ابعاد گوناگون

ماجرای تحصیل مهاجران
تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران از موضوعات حیاتی و پیچیده‌ای است که در دو دهه اخیر به دلیل افزایش موج‌های مهاجرتی اهمیت بیشتری یافته است.

چرا اقدامات اسرايیل به عنوان استعمار مهاجرتی قلمداد می‌شود؟

دایاسپورای فلسطین
استعمار مهاجرتی به صورت معمول، دو وجه را همراه خود دارد. در وهله‌ی اول تحریف تاریخ گذشته سرزمین مستعمره و ناانسان نمایی از مردم آن سرزمین به طرق مختلف. در وهله‌ی دوم جا به جایی جمعیت‌های انسانی به صورت پراکنده و متمرکز. زیرا که با حضور استعمارگران، جمعیت‌های بومی ناگزیر به فرار، کشته‌شدن، مهاجرت و مقاومت در برابر آن هستند.