دیاساپورای ایرانی در آمریکا

مختصات دایاسپورای ایرانی در آمریکا

این گزارش مبتنی بر یافته‌های دموگرافیک کوان هریس از دایاسپورای ایرانی در آمریکا است که در فوریه 20…

ادامه مطلب
مهاجران غیرمجاز

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار

???? یکی از موضوعاتی که این روزها مورد توجه آحاد مختلف جامعه‌ی ایران قرار گرفته است، حضور مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی در ایران است. «زیست مهاجران غیرقانونی در ایران، بررسی چالش‌ها و ارائه‌ی راهکارها» (https://diaran.ir/6807/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/)دهمین کتاب از سلسله پژوهش‌های اندیشکده‌ی دیاران بود که در سال ۱۴۰۰ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.
ادامه مطلب