مهاجرستیزی در ایران- ویژه نامه پیام ما

زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟- ویژه‌نامه در مورد مهاجرستیزی

مهندسی مهاجرهراسی «پیام ما» در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اجتماعی ابعاد موج رسانه‌ای علیه افغان…

ادامه مطلب
کارت هوشمند برای مهاجرین و اتباع خارجی
مردان در حال نماز جماعت در کنار خیابانی در مرکز شهر زرنج.

مسائل فرهنگی-اجتماعی مهاجران افغانی/افغانستانی تازه آمده به ایران

یکی از پیامدهای موج مهاجرتی دو سال گذشته مهاجران افغانی/افغانستانی یا به تعبیر این یادداشت "مهاجران تازه آمده" به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ایران، واکنش‌های جامعه ایرانی به مجموعه رفتارهای اجتماعی آن‌هاست.
ادامه مطلب
کارگر افغانستانی در خیابان های گلشهر مشهد

حالا که آن‌ها هستند- گزارشی از جوانب حضور مهاجران افغانستانی در ایران این روزها

شواهد در مناطق حاشیه و جنوبی شهرهای بزرگی مثل تهران از افزایش حضور مهاجران افغانستانی در ایران حکایت دارد. به همان نسبت هم در سه ماه اخیر سال جاری افغان‌ستیزی در کشور شدت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمالا بی‌تأثیر از وقایع حال حاضر جامعه نباشد...
ادامه مطلب