با افغانستانی ها چه کنیم؟
ماجرای تحصیل مهاجران

تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران: چالش‌ها و ابعاد گوناگون

تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران از موضوعات حیاتی و پیچیده‌ای است که در دو دهه اخیر به دلیل افزایش موج‌های مهاجرتی اهمیت بیشتری یافته است.
ادامه مطلب
اخراج مهاجران افغانستانی و راه حل پایدار

تحلیلی بر سیاست اخراج مهاجران افغانستانی: نیازمند راه‌‌حل پایدار هستیم

پیش از حمله طالبان به افغانستان سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی از ایران اخراج می‌شدند. بعد از حضور طالبان هم میانگین اخراج اتباع از ایران سالانه ۸۰۰ هزار نفر است. به ازای هر یک نفری که اخراج می‌شود، ایران ۳۵ دلار هزینه می‌کند. هم بحث حقوق و مزایای پرسنل نیروی انتظامی مطرح است، هم جابه‌جایی و اسکان و هزینه‌های خورد و خوراک این افراد بین محل دستگیری تا اردوگاه و از اردوگاه تا مرز، شناسایی و ثبت مشخصات بیومتریک و...
ادامه مطلب
طرح جمع‌آوری کودکان کار