اخراج مهاجران افغاستانی از پاکستان
تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران

سیاست‌گذاری مهاجرتی در ایران درباره مهاجران افغانستانی: از درهای باز تا ساماندهی

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر با توجه به موقعیت جغرافیایی، دسترسی آسان، پیوندهای فرهنگی و مذهبی، یکی از کانون‌های جذب موقت و دائم مهاجران کشور افغانستان بوده است. حضور چندین میلیون مهاجر افغانستانی در بیش از چهار دهه اخیر، گواهی بر صحت این ادعا می‌باشد. از همین روی مساله مهاجرت و مهاجران، چه به عنوان چالش و چه به عنوان فرصت، یکی از موضوعات مهم برای مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
ادامه مطلب
مجلس یازدهم از نگاه مهاجرتی

نگاهی به عملکرد و رویکرد مجلس یازدهم در حوزه مهاجرت

یکی از موضوعاتی نیز که لازم است رویکرد مجلس فعلی در قبال آن بررسی گردد در بحث مهاجرت است؛ مخصوصا این که در سال جاری با رشد جریانات مهاجرهراسانه عملکرد این مجلس نیز بیش از پیش در معرض انتقاد گرفت. مجلس یازدهم اگرچه هیچ قانون تحول‌سازی در حوزه مهاجرت را به تصویب نهایی نرسانده ولی از ابتدای کارش تا به امروز اقدامات متعددی برای مداخله در این حوزه انجام داده است که لازم است به آن‌ها پرداخته شود.
ادامه مطلب

نمایندگان مجلس دوازدهم درباره مهاجران چه دیدگاهی دارند؟

در حالی که مواضع نمایندگان مجلس دوازدهم در قبال مسائل مختلف داخلی کم و بیش روشن است و در این مورد …

ادامه مطلب