کارگر افغانستانی در خیابان های گلشهر مشهد

حالا که آن‌ها هستند- گزارشی از جوانب حضور مهاجران افغانستانی در ایران این روزها

شواهد در مناطق حاشیه و جنوبی شهرهای بزرگی مثل تهران از افزایش حضور مهاجران افغانستانی در ایران حکایت دارد. به همان نسبت هم در سه ماه اخیر سال جاری افغان‌ستیزی در کشور شدت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمالا بی‌تأثیر از وقایع حال حاضر جامعه نباشد...
ادامه مطلب
نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران- عکس از ابراهیم مبارز

زنگ خطر برای ظهور شکاف “ایرانی-افغانی”

حالا اما می‌توان صحبت از شکاف جدیدی کرد که گرچه دهه‌هاست زمینه‌های آن در ایران وجود داشته است، اما اکنون خطر فعال شدنش بیش از پیش حس می‌شود. این شکاف یا گسل جدید را می‌توان "شکاف ایرانی-افغانی" نام نهاد.
ادامه مطلب
معرفی کتاب بهتر از تو نداشتم

درنگی بر کتاب بهتر از تو نداشتم- برگی از زندگی مهاجران افغانی/افغانستانی در ایران

نقدی بر کتاب «بهتر از تو نداشتم» نوشته‌ی محمدجواد رحیمی که در تابستان ۱۴۰۲ توسط انتشارات راه یار و…

ادامه مطلب