رضا عطایی

رضا عطایی

سیاست‌گذاری مهاجرتی در ایران درباره مهاجران افغانستانی: از درهای باز تا ساماندهی

تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران
جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر با توجه به موقعیت جغرافیایی، دسترسی آسان، پیوندهای فرهنگی و مذهبی، یکی از کانون‌های جذب موقت و دائم مهاجران کشور افغانستان بوده است. حضور چندین میلیون مهاجر افغانستانی در بیش از چهار دهه اخیر، گواهی بر صحت این ادعا می‌باشد. از همین روی مساله مهاجرت و مهاجران، چه به عنوان چالش و چه به عنوان فرصت، یکی از موضوعات مهم برای مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

مسائل فرهنگی-اجتماعی مهاجران افغانی/افغانستانی تازه آمده به ایران

مردان در حال نماز جماعت در کنار خیابانی در مرکز شهر زرنج.
یکی از پیامدهای موج مهاجرتی دو سال گذشته مهاجران افغانی/افغانستانی یا به تعبیر این یادداشت "مهاجران تازه آمده" به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ایران، واکنش‌های جامعه ایرانی به مجموعه رفتارهای اجتماعی آن‌هاست.