محمدمهدی دهدار

محمدمهدی دهدار

زنگ خطر برای ظهور شکاف “ایرانی-افغانی”

نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران- عکس از ابراهیم مبارز
حالا اما می‌توان صحبت از شکاف جدیدی کرد که گرچه دهه‌هاست زمینه‌های آن در ایران وجود داشته است، اما اکنون خطر فعال شدنش بیش از پیش حس می‌شود. این شکاف یا گسل جدید را می‌توان "شکاف ایرانی-افغانی" نام نهاد.