ایرانی و افغانستانی در کنار هم

هویت‌یابی مهاجران افغانستانی؛ افغانی؟ ایرانی؟ یا افغانستانی-ایرانی

یکی از پیامدهای پدیده‌ی مهاجرت، مقوله‌ی هویت‌یابی و بحران هویت است. مهاجر یا پناهنده به اضطرار و ن…

ادامه مطلب
سیاست بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران

سیاست بازگشت مهاجرین افغانستانی به روایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی

سیاست بازگشت مهاجرین و بررسی موضوع در دانشگاه‌های ایران ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجرپذیر ا…

ادامه مطلب