آخرین آمارهای مهاجران در جهان

سازمان جهانی مهاجرت همواره در سایت خود آخرین آمارهای مهاجرت‌های بین‌المللی را منتشر می‌کند. به مناسبت روز جهانی مهاجران، مروری بر این آمارها خواهیم داشت تا تصویری از مهاجرت‌های بین‌المللی در جهان و ایران را ارائه کنیم.

تعداد مهاجران در جهان

آمار مهاجران بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ برابر بود با ۲۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. این عدد تعداد افرادی را که در کشوری به غیر از محل زندگی‌شان به دنیا آمده‌اند برآورد می‌کند.

نمودارها بیانگر روند افزایشی تعداد مهاجران بین‌المللی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ هستند.

مهاجران در جهان روز جهانی مهاجرت

مهاجران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۵ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده بودند.

روند درصد جمعیت مهاجران جهان از جمعیت کل جهان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ نیز روندی افزایشی است.

مهاجران در جهان

مهاجرپذیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹:

مهاجران در جهان

۱. آمریکا با ۵۰ میلیون و ۷۰۰هزار نفر (چینی‌ها، هندی‌ها و مکزیکی‌ها بزرگ‌ترین گروه‌های مهاجر در آمریکااند.)

۲. آلمان با ۱۳ میلیون ۱۰۰ هزار نفر ( لهستانی‌ها، ترکیه‌ای‌ها و روس‌ها سه گروه اصلی مهاجران در آلمان هستند.)

۳. عربستان سعودی با ۱۳.۱ میلیون نفر (هندی‌ها، پاکستانی‌ها و اندونزیایی‌ها سه گروه اصلی مهاجران در عربستان‌اند.)

۴. روسیه با ۱۱.۶ میلیون فر (اوکراینی‌ها، قزاقستانی‌ها و ازبکستانی‌ها اصلی‌ترین گروه‌های مهاجر در روسیه‌اند.)

۵. بریتانیا با ۹.۶ میلیون مهاجر (هندی‌ها، پاکستانی‌ها و لهستانی‌ها گروه‌های اصلی مهاجر در کشور انگلیس‌اند.)

کشورهایی که مهاجران بیشترین درصد از جمعیت آنان را تشکیل می‌دهند:

مهاجران در جهان

۱. امارات متحده عربی با ۸۷.۹ درصد جمعیت مهاجر (هندی‌ها، پاکستانی‌ها و بنگلادشی‌ها اصلی‌ترین گروه‌های مهاجر در امارات متحده عربی‌اند.)

۲. قطر با ۷۸.۸ درصد جمعیت مهاجر (هندی‌ها، بنگلادشی‌ها و نپالی‌ها سه گروه اصلی مهاجر در قطرند.)

۳. کویت با ۷۲.۱ درصد جمعیت مهاجر (هندی‌ها، مصری‌ها و بنگلادشی‌ها اصلی‌ترین گروه‌های مهاجر در کویت هستند.)

۴. موناکو با ۶۸ درصد جمعیت مهاجر

۵. لیختن‌اشتاین با ۶۷ درصد جمعیت مهاجر

مهاجرفرست‌ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹:

مهاجران در جهان

۱. هند با فرستادن ۱۷.۵ میلیون مهاجر به سایر کشورهای جهان

۲. مکزیک با ۱۱.۸ میلیون مهاجر در خارج از مرزهای کشورش

۳. چین با ۱۰.۷ میلیون نفر مهاجر

۴. روسیه با جمعیت ۱۰.۵ میلیون روس در خارج از مرزهای این کشور

۵. سوریه با فرستادن ۸.۲ میلیون نفر جمعیت مهاجر به سایر کشورهای جهان

ایران و مهاجرت‌های بین‌المللی

طبق برآوردها جمعیت ایرانیانی که در ایران متولد شده بودند و در کشور دیگری زندگی می‌کردند و تابعیت آن کشور را نداشتند در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۳ میلیون نفر بود. در این سال ایران میزبان ۲.۷ میلیون نفر مهاجر بود. ۲.۳ میلیون نفر از این مهاجران افغانستانی، ۸۴.۱ هزار نفر عراقی و ۲۷.۹ هزار نفر از این مهاجران پاکستانی بودند. ایران در سال ۱۹۹۰ میزبان ۴.۳ میلیون مهاجر بود. از سال ۲۰۱۰ به این سو تعداد مهاجران بین‌المللی در ایران روندی نسبتا ثابت داشته است.

مهاجران در جهان

مهاجران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۲ درصد از جمعیت کل کشور ایران را تشکیل می‌دادند. این نسبت در سال ۱۹۹۰ برابر ۷.۶ درصد بود. در سی سال گذشته درصد جمعیت مهاجران از کل جمعیت ساکنان ایران روندی کاهشی را طی کرده است:

مهاجران در جهان

نرخ خالص مهاجرت

نرخ خالص مهاجرت شاخصی است که سازمان جهانی مهاجرت برای سنجش میزان مهاجرت در کشورهای گوناگون تعیین کرده است. نرخ خالص مهاجرت شاخصی است که در آن تعداد مهاجران ورودی به یک کشور از تعداد کل مهاجران خروجی از آن کشور (چه شهروند آن کشور باشند و چه نباشند) کم می‌شود و به دست می‌آید. این عدد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از جمعیت بیان می‌گردد.

۵ کشور با بیشترین نرخ خالص مهاجرت در جهان در سال ۲۰۲۰:

مهاجران در جهان

۱. بحرین با عدد خالص مهاجرت ۳۱.۱

۲. مالدیو با عدد خالص مهاجرت ۲۲.۸

۳. عمان با عدد خالص مهاجرت ۱۸.۶

۴. لوکزامبورگ با عدد ۱۶.۳

۵. قطر با عدد ۱۴.۷

نرخ خالص مهاجرت کشور ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۰.۷ ارزیابی شده است. با توجه به این‌که در تعریف این شاخص افراد خروجی از یک کشور فارغ از این‌که شهروند آن کشور هستند یا نیستند سنجیده می‌شود، این نرخ برای ایران بیانگر آن است که خروج شهروندان ایرانی و غیرایرانی از ایران از ورود شهروندان غیرایرانی به ایران بیشتر است.

میزان خالص مهاجرت

این شاخص از تفریق تعداد مهاجران خروجی از یک کشور از تعداد مهاجران ورودی به آن کشور به دست می‌آید.

در سال ۲۰۲۰ کشورهای با بیشترین میزان خالص مهاجرت عبارتند از:

مهاجران در جهان

۱. آمریکا که میزان خالص مهاجرت در آن مثبت ۴.۸ میلیون نفر بوده.

۲. آلمان که میزان خالص مهاجرت در آن مثبت ۲.۷ میلیون نفر بوده است.

۳. ترکیه که میزان خالص مهاجرت در آن مثبت ۱.۴ میلیون نفر بوده.

۴. انگلیس با میزان خالص مهاجرت مثبت ۱.۳ میلیون

۵. کانادا با میزان خالص مهاجرت مثبت ۱.۲ میلیون نفر

میزان خالص مهاجرت برای کشور ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۲۷۵ هزار نفر بوده است. این عدد بیانگر این است که تعداد افراد خروجی از ایران (چه ایرانیان و چه مهاجران حاضر در ایران) حدود ۲۷۵ هزار نفر از تعداد مهاجرانی که به ایران آمده‌اند بیشتر بوده است.

کشورهایی که در سال ۲۰۱۹ بیشترین  تغییر در تعداد مهاجران را داشتند:

مهاجران در جهان

۱. کلمبیا که در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۲.۶ درصد به جمعیت مهاجرانش افزوده شد.

۲. پرو که ۴۰.۵ درصد افزایش جمعیت مهاجر داشت.

۳. اوگاندا که ۱۷.۸ درصد به جمعیت مهاجرانش افزوده شد.

۴. سودان با افزایش ۱۷ درصدی جمعیت مهاجرانش.

۵. رومانی با افزایش ۱۲.۵ درصد مهاجرانش.

در سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۴ درصد از جمعیت مهاجران حاضر در ایران کاسته شد.

در بازه‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ کشورهای لیختن‌اشتاین (۲۰.۳ درصد)، عمان (۱۸.۵ درصد)، قطر (۱۸ درصد)، کویت (۱۷ درصد) و گویان (۱۶ درص) بیشترین افزایش جمعیت مهاجران را داشتند.

روند افزایش جمعیت مهاجران در جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داشت. در سال ۲۰۱۵ به جمعیت مهاجران جهان ۲.۴ درصد افزوده شده بود. در سال ۲۰۱۹ این افزایش برابر با ۲.۲ درصد بود.

مهاجران در جهان

تعداد مهاجران زن در جهان

تعداد مهاجران زن در جهان از سال ۱۹۹۰ همواره روندی افزایشی را طی کرده است. در سال ۲۰۱۹ تعداد مهاجران زن در جهان به ۱۳۰.۲ میلیون نفر رسید.

مهاجران در جهان

علی‌رغم روند افزایشی مهاجرت زنان، سهم آنان از کل‌ جمعیت مهاجران در جهان روندی ثابت و حتی کاهشی را پیموده است. در سال ۱۹۹۰ حدود ۴۹.۲ درصد از جمعیت مهاجران جهان را زنان تشکیل می‌دادند. اما این عدد در سال ۲۰۱۹ به ۴۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

مهاجران در جهان

۵ کشور با بیشترین تعداد مهاجران زن در جهان عبارتند از:

مهاجران در جهان

۱. ایالات متحده‌ی آمریکا با ۲۶.۲ میلیون مهاجر زن

۲. آلمان با ۶.۳ میلیون مهاجر زن

۳. روسیه با ۵.۹ میلیون مهاجر زن

۴. انگلیس با ۵ میلیون مهاجر زن

۵. فرانسه با ۴.۳ میلیون مهاجر زن

از جمعیت ۲.۷ میلیون نفری مهاجران حاضر در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۳ میلیون نفرشان زنان بودند.

۵ کشوری که در آن زنان مهاجر بیشترین سهم از کل مهاجران را دارا هستند عبارتند از:

مهاجران در جهان

۱. نپال که ۶۹.۷ درصد از مهاجران آن را زنان خارجی تشکیل می‌دهند.

۲. لتونی که ۶۰.۶ درصد مهاجرانش زنان هستند.

۳. مونته‌نگرو که ۶۰.۶ درصد مهاجرانش زن هستند.

۴. قرقیزستان که سهم زنان از مهاجرانش ۵۹.۶ درصد است.

۵. مولداوی با ۵۹.۱ درصد زن در بین مهاجرانش.

در ایران ۴۷ درصد از مهاجران زنان هستند.

کودکان مهاجر

کشورهایی که دارای بیشترین جمعیت مهاجر زیر ۱۸ سال هستند عبارتند از:

مهاجران در جهان

۱. مکزیک (۵۸ درصد مهاجران حاضر در مکزیک زیر ۱۸ سال سن دارند. آمریکا، گوآتمالا و اسپانیا سه کشور اصلی فرستنده مهاجر به مکزیک‌اند.)

۲. اوگاندا (۵۴ درصد مهاجران حاضر در اوگاندا زیر ۱۸ سال‌اند. سومالی و سودان جنوبی دو کشور اصلی فرستنده مهاجر به اوگاندا هستند. )

۳. آلبانی (۴۹ درصد مهاجران حاضر در آلبانی زیر ۱۸ سال‌اند. یونان، ایتالیا و آمریکا سه کشور اصلی مهاجرفرست به آلبانی‌اند.)

۴. اتیوپی (۴۵ درصد جمعیت مهاجر زیر ۱۸ ساله. سودان جنوبی، سومالی و اریتره سه کشور مهاجرفرست به اتیوپی‌اند.)

۵. اردن (۴۵ درصد مهاجر زیر ۱۸ سال.)

در ایران بر اساس آمارهای یونیسف ۲۰.۱ درصد مهاجران زیر ۱۸ سال سن دارند. از سال ۱۹۹۰ به این سو سهم کودکان از جمعیت مهاجر حاضر در ایران روندی نزولی بوده است. در سال ۱۹۹۰ حدود ۳۵.۲ درصد از مهاجران حاضر در ایران زیر ۱۸ سال داشتند.

مهاجران در جهان

 به طور کلی جمعیت کودکان مهاجر در جهان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ روندی کاهشی داشته. در سال ۱۹۹۰ ۱۸.۶ درصد جمعیت مهاجران جهان را کودکان تشکیل می‌داد. این نسبت در سال ۲۰۱۹ به ۱۳.۹ درصد رسید.

مهاجران در جهان

جمعیت مهاجران در سن کار

در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۴.۲ درصد از مهاجران جهان بین ۲۰ تا ۶۴ سال سن داشتند و در سن کار بودند. این نسبت در سی سال اخیر تقریبا نسبت ثابتی بوده است:

مهاجران در جهان

طبق برآوردها در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۶.۲ درصد از جمعیت مهاجران حاضر در ایران در سن کار بودند. این نسبت در کشور ایران از سال ۱۹۹۰ تا به امروز روندی افزایشی داشته است:

مهاجران در جهان

در سال ۱۹۹۰ حدود ۶۱.۹ درصد از مهاجران حاضر در ایران در سن کار بودند. این نسبت در سال ۲۰۱۹ به ۷۶.۲ درصد رسید.

برخی آمارهای مربوط به مهاجران در همه‌ی کشورهای جهان قابل دسترسی نیست. اما در خیلی از کشورها قابل دسترسی است. به طور کلی متوسط نرخ بیکاری در بین مهاجران جهان در سال ۲۰۱۸ حدود ۸.۶ درصد بوده. نرخ بیکاری در مهاجران در دو دهه‌ی گذشته فراز و نشیب بالایی داشته است.

مهاجران در جهان

ایران نرخ بیکاری‌ مهاجران را به صورت بین‌المللی منتشر نکرده است. در ترکیه نرخ بیکاری مهاجران حدود ۱۲.۱ درصد است. کشورهایی که درآن‌ها مهاجران بیشترین نرخ بیکاری را دارند عبارتند از:

۱. یونان

۲. اسپانیا

۳. سوئد

۴. فرانسه

۵. فنلاند

کشورهایی هم که در آن‌ها مهاجران کمترین نرخ بیکاری را دارند عبارتند از:

۱. جمهوری چک (۲.۵ درصد نرخ بیکاری برای مهاجران)

۲. آمریکا (۳.۵ درصد نرخ بیکاری برای مهاجران)

۳. اسرائیل

۴. نیوزلند

۵. مکزیک

دانشجویان بین‌المللی

تعداد دانشجویان بین‌المللی از سال ۱۹۹۰ همواره روندی افزایشی را طی کرده است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۵.۳ میلیون نفر از مهاجران بین‌المللی دانشجویان بودند.

مهاجران در جهان

کشورهای دارای بیشترین دانشجویان بین‌المللی عبارتند از:

مهاجران در جهان

۱. آمریکا با  ۹۸۴.۹ هزار دانشجوی بین‌المللی

۲. انگلیس با ۴۳۵.۷ هزار نفر دانشجوی بین‌المللی

۳. استرالیا با ۳۸۱.۲ هزار دانشجوی بین‌المللی

۴. آلمان با  ۲۵۸.۹ هزار نفر دانشجوی بین‌المللی

۵. فرانسه با ۲۵۸.۴ هزار دانشجوی بین‌المللی

در سال ۲۰۱۷ ایران میزبان ۲۱ هزار نفر دانشجوی بین‌المللی بود.

بیشترین فرستندگان دانشجویان بین‌المللی در جهان عبارتند از:

۱. چین با ۹۲۸.۱ هزار دانشجوی مشغول به تحصیل در خارج از این کشور

۲. هند با ۳۳۲ هزار دانشجو

۳. آلمان با ۱۲۲.۲ هزار دانشجو

۴. کره‌جنوبی با ۱۰۵.۴ دانشجوی مشغول به تحصیل در خارج از این کشور

۵. ویتنام با ۹۴.۷ دانشجو درخارج از این کشور

طبق آخرین آمارهای موجود در سال ۲۰۱۷ حدود  ۵۲هزار و ۵۰۰ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور ایران بودند. این تعداد از سال ۲۰۱۳ به این سو تقریبا روندی ثابت را طی کرده. در سال ۲۰۱۳ تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور  ۴۹.۵ هزار نفر بود.

مهاجران در جهان

 افغانستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۹هزار و ۷۰۰ دانشجوی بین‌المللی داشت که طبق آمارهای وزارت علوم ایران حدود ۱۳هزار نفرشان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های ایران بودند. روند دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در خارج از افغانستان روندی افزایشی بوده است:

مهاجران در جهان

مهاجرت‌های اجباری

در سال ۲۰۱۹ جمعیت پناهندگان جهان به ۲۰.۴ میلیون نفر رسید. روند تعداد پناهندگان و مهاجرت‌های اجباری در جهان از سال ۲۰۰۵ روندی افزایشی را طی کرده و در سال ۲۰۱۹ به بیشترین مقدار خود در تاریخ رسید:

مهاجران در جهان

۵ کشور پذیرنده‌ی بیشترین پناهندگان در جهان عبارتند از:

مهاجران در جهان

۱. ترکیه (میزبان ۳.۶ میلیون پناهنده)

۲. پاکستان (۱.۴ میلیون نفر پناهنده)

۳. اوگاندا (۱.۴ میلیون پناهنده)

۴. آلمان (۱.۱ میلیون پناهنده)

۵. سودان (۱.۱ میلیون پناهنده)

ایران در سال ۲۰۱۹ میزبان  ۹۷۹.۴ هزار پناهنده بود.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

یک نظر

  1. با سلام و سپاس از مطالب بسیار مفید تون میشه لینک این مطلب رو از روی اون برگردان انجام شده برام بفرستید. لازمه به منبع اصلی این مطلب که در سازمان مهاجرت بین المللی است، مراجعه کنم. ممنونم

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *