پیمان حقیقت‌طلب

پیمان حقیقت‌طلب

لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند- روایت‌های ۱۰ نویسنده‌ی عرب-آمریکایی

لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند+ نویسندگان عرب-آمریکایی
«لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند» مجموعه‌ی ۱۰ روایت از ۱۰ نویسنده‌ی عرب-آمریکایی است. عنوان فرعی آن «تجربه‌ی زندگی میان زبان‌های عربی و انگلیسی» است...