مدارک لازم برای درخواست تابعیت فرزندان مادر ایرانی

در هفته‌های گذشته سایت ادارات اتباع برخی استان‌ها همچون اصفهان، خراسان رضوی و قم به پیش ثبت‌نام الکترونیکی افراد مادر ایرانی- پدر غیرایرانی متقاضی شناسنامه  ایرانی مبادرت کرده بودند. این پیش ثبت‌نام‌ها مقدمات اجرای قانون بودند و در آن‌ها مدارک لازم برای درخواست تابعیت ذکر شده بود. در چند روز گذشته شاهد پیشرفت در اجرای این قانون بوده‌ایم: شیوه‌نامه‌ی اجرایی هماهنگی اجرا  برای ثبت‌نام فرزندان مادر ایرانی به ادارات اتباع استان‌ها ابلاغ شده است.

سایت اداره اتباع استان اصفهان مدارک مورد نیاز برای شروع فرآیند درخواست شناسنامه بر اساس شیوه‌نامه را به شرح زیر اعلام کرده است:

مدارک لازم برای درخواست تابعیت:

۱-ارائه درخواست کتبی به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان محل تولد یا اقامت مادر ایرانی توسط متقاضی.

تذکر: در صورت عدم تولد مادر در استان، ارائه مدارک مثبته مبنی بر دارا بودن محل اقامت دائم در استان محل اقامت الزامی است.

متقاضی؛ (یکی از افراد زیر می باشد):

الف-مادر ایرانی برای فرزند یا فرزندان زیر ۱۸ سال شمسی .

ب – فرزندان متولد از مادر ایرانی بالای ۱۸ سال شمسی .

ج – قیّم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت، موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی در صورت فوت یا حجر مادر برای فرزند زیر ۱۸ سال یا حجر فرزند.

د- دادستان شهرستان محل اقامت فرزند در صورت فوت یا حجر مادر برای فرزند زیر ۱۸ سال یا حجر فرزند در صورت نداشتن قیم یا امین.

۲-تکمیل فرم های مربوطه که در زمان حضور در اداره اتباع تحویل خواهد شد به صورت تایپ شده توسط مادر ایرانی ، فرزندان زنان ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و مرد خارجی مزدوج با زن ایرانی.(ارائه اصل و دونسخه کپی از فرم که همگی دارای امضا و اثر انگشت اصل باشد)

۳- ارائه عکس ۳*۴ جدید از مادر ایرانی، پدر خارجی و متقاضی دریافت تابعیت .(شش قطعه از هرکدام ، پشت نویسی شده با نام و نام خانوادگی و نام پدر صاحب عکس).

۴- ارائه مستندات مربوط به ایرانی بودن مادر (اصل شناسنامه و تصویرتمام صفحات آن و اصل کارت ملی هوشمند و در صورت نداشتن کارت هوشمند ،کارت ملی قدیم به همراه رسید تقاضای کارت ملی هوشمند مادر ایرانی و تصویرآن، به همراه تصویر شناسنامه وکارت ملی والدین مادر ایرانی) و در صورت فوت مادر ارائه مستندات (گواهی فوت)مربوطه.

تذکر:در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره مند نخواهد بود.

۵-ارائه مستندات مربوط به هویت و تابعیت مرد خارجی مزدوج با زن ایرانی( اصل مدرک اقامتی پدر فرزند ایرانی و تصویر صفحات مشخصات و روادید یا اقامت آن و در صورت فوت ارائه گواهی فوت و در صورت مجهول المکان بودن حکم دادگاه) .

۶- ارائه مستندات مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی (اصل و تصویر عقدنامه شرعی یا محضری وپروانه زناشویی و در صورت طلاق ، طلاقنامه محضری یا رای قضایی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین زن ایرانی و مرد خارجی).

۷- ارائه مستندات تولد فرزند از مادر ایرانی (گواهی معتبر بیمارستانی یا گواهی مرکز بهداشتی و درمانی).

تذکر۱:درخصوص افراد فاقدگواهی ولادت یا فرزند مادر ایرانی متولد در خارج ازکشوربایستی رأی مرجع قضایی داخلی یا خارجی ارائه شود.

تذکر۲: برای تایید تابعیت فرزندان مادر ایرانی که در خارج از ایران متولد شده یا تا زمان تقدیم درخواست در ایران اقامت نداشته و یا قانونا مقیم ایران نباشند بایستی گواهی ثبت رسمی ازدواج زوجین مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند با رعایت مقررات احوال شخصیه ایرانیان ارائه شود.

۸-ارائه اصل و تصویرمستندات مربوط به هویت و تابعیت فرزند مادر ایرانی.(کارت آمایش یا هویت،پاسپورت،برگه تردد،رسید سرشماری و….)

ملاحظه:

۱-در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارایه درخواست یا پس از آن، ادامه رسیدگی به پرونده ، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضایی است. پس از ارایه حکم قطعی مرجع قضایی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بر اساس مقررات به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

۲-در صورت ارائه درخواست از طرف قیّم منصوب، قیم اتفاقی یا امین موقت، موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی بدلیل فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند ،تصویر برابر با اصل احکام صادره باید ضمیمه شود .

۳-در صورت ارائه درخواست از سوی دادستان شهرستان محل اقامت فرزند برای مشمولین محجور زیر ۱۸ سال فاقد قیم یا امین، ارائه درخواست کتبی بانضمام مدارک مورد درخواست و یا احکام قطعی صادره در خصوص نسب فرد محجور با مادر ایرانی ضروری است.

 

منبع

به اشتراک بگذارید

نظرات

  1. سلام پدرم بعد از طلاق رسمی با مادرم به افغانستان رفت و اسمش رو عوض کرد حالا اسم پدرم در سند طلاق (دولت) و در شناسنامه اش (دوران) است.
    و من هم نیاز به سند طلاق دارم و هم نیاز به شناسنامه پدرم
    چه باید کنم؟

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *