سه افسانه رایج در مورد مهاجران

سه افسانه رایج درموردمهاجران چیست؟ چرا این افسانه‌هادروغ‌اند؟ چگونه مهاجران اشتغال ودرآمد یک کشوررا زیادمی‌کنند؟

بن‌ پاول استاددانشگاه سوفولک، در این ارائه ابتدا به این بحث می‌پردازد که سه افسانه رایج در مورد مهاجران چیست؟ این افسانه‌ها عبارتند از این‌که مهاجران باری بر اقتصاد کشور هستند، مهاجران شغل‌ها را از افراد بومی کشور می‌دزدند و این‌که مهاجران درآمد افراد کشور میزبان را کاهش می‌دهند.

این‌ها سه افسانه رایج در مورد مهاجران است. افسانه‌هایی که بن پاول در این ارائه‌ی کوتاه غلط بودن‌شان را به اثبات می‌رساند. افسانه‌هایی که اقتصاد مهاجرت می‌توان غلط بودن‌شان را به خوبی نشان دهد.

تمامی اقتصاددانانی که در حوزه‌ی مهاجرت کار می‌کنند حتی آنانی که مخالفت مهاجرت و مهاجران هستند بر یک نکتهدتوافق دارند و آن این است که مهاجران سود خالص هستند. نکته‌ی دیگر این است که هیچ شواهدی وجود ندارد که مهاجران شغل‌ها را می‌دزدیدند. این افسانه به این دلیل رایج شده است که اثرات حضور مهاجران و تغییر شغل‌ها نادیده گرفته می‌شود. با حضور یک مهاجر افراد بومی این امکان را پیدا می‌کنند که در مشاغل سطح بالاتری به کار مشغول شوند. در طولانی‌مدت نیز حضور مهاجران به هیچ وجه باعث افزایش نرخ بیکاری در یک کشور نمی‌شود. یافته‌های ۶۰ سال اخیر بازار اشتغال کشور آمریکا این نکته را به اثبات می‌رساند. بالعکس مشاهده می‌شود که در طولانی مدت نرخ اشتغال افراد در یک جامعه زیاد می‌شود و در نتیجه درآمد افراد آن جامعه نیز افزیش پیدا می‌کند…

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *