رمیتنس

مهاجرت پول‌ساز

رمیتنس نقش مهمی در معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ایفا می‌کند و به توسعه اقتصادی جهانی و تلاش‌های کاهش فقر کمک بسزایی خواهد کرد، اما تا کنون معادل فارسی آن در اقتصاد ایران شکل نگرفته است. برای درک بهتر معنای این واژه «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود تلاش کرده است با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، اهمیت آن را در جامعه ایران روشن سازد؛ زیرا با وجود اهمیت مساله مهاجرت، پیامدهای آن نادیده گرفته شده است.
ادامه مطلب
نقشه پراکندگی ایرانیان در جهان

تصویر مبهم از آمار ایرانیان خارج از کشور

در حالی که میلیون‌ها نفر ایرانی و یا از نسل ایرانیان مهاجر، در خارج از کشور سکونت دارند، هنوز تصوی…

ادامه مطلب

مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا

در ارتباط با مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا، همچون سایر ایرانیان خارج از کشور، داده‌ها و پژ…

ادامه مطلب
دیاساپورای ایرانی در آمریکا

مختصات دایاسپورای ایرانی در آمریکا

این گزارش مبتنی بر یافته‌های دموگرافیک کوان هریس از دایاسپورای ایرانی در آمریکا است که در فوریه 20…

ادامه مطلب