مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا

در ارتباط با مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا، همچون سایر ایرانیان خارج از کشور، داده‌ها و پژ…

ادامه مطلب
دیاساپورای ایرانی در آمریکا

مختصات دایاسپورای ایرانی در آمریکا

این گزارش مبتنی بر یافته‌های دموگرافیک کوان هریس از دایاسپورای ایرانی در آمریکا است که در فوریه 20…

ادامه مطلب
مهاجرت نخبگان ایرانی در برنامه چاووش

برسی موضوع مهاجرت نخبگان ایرانی در برنامه چاووش

در سال‌های اخیر مهاجرت به خارج از کشور به یکی از موضوعات داغ جامعه ایران تبدیل شده است. روند رو به رشد افزایش مهاجرت‌ها بخصوص مهاجرت متخصصان و نخبگان، موجب نگرانی بسیاری از ایرانیان شده است. علاوه بر این مطابق داده‌های موجود میل به مهاجرت نیز روندی صعودی داشته است و ایرانیان بسیاری در فضای مهاجرت قرار گرفته‌اند...
ادامه مطلب