مجموعه قوانین مرتبط با مهاجران و اتباع خارجی در ایران

قوانین پذیرش و تحصیل دانشجویان بین‌المللی بورسیه و غیربورسیه در ایران

در طی سالیان پس از انقلاب اسلامی ایران قوانین و آیین‌نامه‌های متفاوتی برای پذیرش دانشجویان غیرایرا…

ادامه مطلب
مجموعه قوانین مرتبط با مهاجران و اتباع خارجی در ایران

قوانین اشتغال اتباع خارجی در ایران

اشتغال اتباع خارجی در ایران دارای قوانین متعددی در حوزه های محتلف و آیین نامه های متنوع است. در ادامه به بررسی این قوانین که عمدتا ذیل قوانین کار تعریف می شود پرداخته خواهد شد.
ادامه مطلب