مراحل صدور شناسنامه برای بی شناسنامه ها و اتباع خارجی

صفر تا صد صدور شناسنامه برای بی شناسنامه ها و فرزندان اتباع

بی‌شناسنامه‌ها و معضلاتی که در ایران دارند در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از فعالین مدنی قرار گرف…

ادامه مطلب
مدارک اقامتی

انواع مدارک اقامتی اتباع مهاجر در ایران

مهاجرت­‌ها به ایران از کشورهای همسایه، دهه‌­­هاست که تداوم پیدا کرده است. اتباع خارجی که وارد ایرا…

ادامه مطلب