لایحه اصلاح برخی مواد مربوط به تابعیت

محدود کردن دایره‌ی ایرانی بودن: در مورد لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت

در روزهای پساانتخابات، یک خبر در میان هجوم انبوهی از تحلیل‌‌های انتخاباتی گم شد. خبری که مربوط به اصلاح قانون مدنی تابعیت ایران بود. در متن خبر ذکر شده بود که قوانین مدنی تابعیت ایران پس از 90 سال اصلاح می‌شود...
ادامه مطلب