کارت آمایش ۱۷ و صدور پروانه کار

سیده مینا موسوی | ۳ مرداد ۱۴۰۱ | مهاجران در ایران | ۰ دیدگاه

هر ساله پناهندگان ساکن ایران در طرحی به نام طرح آمایش ، اقامتشان به مدت ۱ سال تمدید می‌شود.تا به حال ۱۶ دوره از صدور و تمدید سالانه‌ی کارت‌های آمایش گذشته است و از اواسط تیر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید دوره‌ی هفدهم کارت‌های آمایش آغاز شده است. همواره بین انقضای یک ساله‌ی کارت‌های آمایش و تمدید دوره‌ی جدید تأخیر زمانی وجود دارد که این تأخیر زمانی باعث مشکلاتی برای مهاجران کارت‌ ‌آمایشی برای بهره‌مندی از خدمات بانکی و بیمه‌ای و… می‌شود. عموما دارندگان کارت آمایش از تمدید مدرک اقامتی خود در ایران اطمینان دارند.

با وجود تعدد شماره ها هیچ کدام از آنها در سیستم های اداری و بانکی مانند کد ملی تعریف نشده اند، هیچ یک این شماره ها در ادارات، بانک ها و ثبت نشده است و مهاجرین شماره واحد و مشخصی مثل کارت ملی ندارند.

بر اساس ابلاغ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، طرح آمایش۱۷ جهت بروزرسانی آمار و اطلاعات پناهندگان افغانستانیِ دارای کارت آمایش۱۶ و صدور کارت آمایش جدید، از تاریخ ۲۰ تیرماه در دفاتر کفالت آغاز شده است. در این مطلب به جزئیات کامل این طرح و مدارک لازم جهت دریافت کارت آمایش ۱۷ اشاره خواهد شد.

متن اطلاعیه از این قرار است:

به اطلاع کلیه پناهندگان ساکن در ایران می رساند، طرح آمایش مرحله ۱۷ و هویت مرحله ۱۶ آغاز گردید، بنابراین از کلیه اتباع و مهاجرین افغانستانی دارای کارت آمایش مرحله ۱۶ و اتباع عراقی دارای کارت هویت مرحله ۱۵  از روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۰ (به مدت چهار ماه )می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی سراسر مراجعه و نسبت به تمدیدکارت های مذکور اقدام نمایند.
با توجه به اینکه کارتهای صادره به محل سکونت اعلامی از طرف مشمولین طرح ارسال خواهد شد، لذا ضرورت دارد هنگام ثبت نام طرح آمایش و هویت آدرس محل سکونت و کد پستی خود را بطور دقیق و کامل درج نمایند.

جزییات و مدارک لازم جهت دریافت کارت آمایش۱۷؛

 بر اساس ابلاغ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران،

طرح آمایش۱۷ جهت بروز رسانی آمار و اطلاعات پناهندگان افغانستانی دارای کارت آمایش۱۶ و صدور کارت آمایش۱۷ از تاریخ ۲۰ تیر ماه در دفاترخدمات اتباع خارجی اغاز شده است.

هم زمان با اجرای طرح آمایش۱۷ برای مشمولین کار، پروانه کار نیز در این دفاتر صادر و یا تمدید می‌گردد.

مشمولین طرح آمایش۱۷ :

١- اتباع دارای کارت آمایش۱۶

 ٢- افرادی که برگه تردد معتبر دارند

۳- دارندگان کارت آمایش۱۰ تا آمایش۱۵، به‌شرط اینکه حکم طرد از مراجع قضایی و یا خروج از ایران را نداشته باشند(بعد از طی مراحل اداری)

این طرح در دو مرحله :

١- اخذ نوبت

٢- عکسبرداری، انگشت نگاری، پرداخت هزینه ها و تحویل و یا ارسال کارت آمایش۱۷ به آدرس فرد توسط پست، اجرا می گردد.

مرحله نوبت دهی :

در این مرحله با مراجعه تبعه و یا از طریق پیامک و یا تماس تلفنی به اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش۱۶، جهت اخذ نوبت به دفتر خدمات اتباع خارجی مربوطه  فراخوان  داده می شود.

افراد مشمول طرح آمایش۱۷ در استان تهران، جهت اخذ نوبت، باید از طرق سایت اینترنتی کانون اقدام نمایند.

در استان هایی که دفتر کفالت ندارد، پناهندگان باید به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت مراجعه نمایند.

در خانواده هایی که با تولد و یا ازدواج یک عضو جدید اضافه شده است و یا به علت ازدواج، طلاق، مرگ و یا خروج از ایران یکی از اعضاء خانواده حضور ندارد، قبل از اخذ برگ نوبت دهی، به دفتر کفالت مربوطه اطلاع داده شود.

دارندگان کارت آمایش۱۰ تا آمایش۱۵ که به دلایل مختلف موفق به شرکت در آمایش۱۶ نشده اند؛ ابتدا به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت مراجعه کرده و پس از طی مراحل اداری و تبدیل کارت منقضی خود به برگه تردد با تاریخ معتبر، می توانند در  طرح آمایش۱۷ شرکت کنند.

جهت اخذ برگ نوبت دهی، فقط سرپرست و یا یکی از اعضای بالای ۱۸ سال خانواده، با همراه داشتن کارت آمایش۱۶ همه اعضای خانواده(و کارت کار)، به دفتر کفالت مراجعه نماید.(به جزء استان تهران)

هزینه های آمایش۱۷:

هزینه های آمایش۱۷ که به دفاتر کفالت اعلام شده است به شرح ذیل می باشد:

١) هزینه های انجام آمایش١۷ :

۱۰۰ هزار تومان به حساب خزانه برای هر نفر

۱۲۵۰۰ تومان هزینه رصد برای هر نفر

۷۵ هزار تومان هزینه چاپ کارت برای هر نفر

( جمعا مبلغ ۱۸۷۵۰۰ تومان برای هر نفر)

٢) هزینه های صدور کارت کار برای افراد مشمول

۳)تعرفه خدمات شهری

نرخ تعرفه خدمات شهری، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر محل سکونت برای هر خانواده می باشد و در اکثر استان ها مانند سال گذشته می باشد و تغییری نکرده است.

بر اساس ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران خانواده های :

١- دارای بیماران خاص

٢- دارای بیماران صعب العلاج و معلول

٣- افراد بی سرپرست

۴- خانواده های زن سرپرست که فرزند پسر بالای ١٨ سال نداشته باشد/رنا

۵- خانوارهایی که سرپرست از کار افتاده باشد و فرزند پسر بالای ١٨ سال نداشته باشد

۶- خانوارهایی که سرپرست مرد بالای ۶۵ سال باشد و فرزند پسر بالای ١٨ سال نداشته باشد

٧- زنان بدون خانوار

از پرداخت عوارض خدمات شهری معاف می باشند و خانواده های طلاب، شهداء، جانبازان و رزمندگان و خانواده های اسیب پذیر با ارائه مستندات به اداره اتباع از تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری بهرمند می شوند.

۲- مرحله عکس برداری و انگشت نگاری :

پناهندگان طبق زمان و تاریخ مندرج در برگ نوبت دهی، به همراه اعضای بالای ۱۸ سال خانواده و کارت های امایش۱۶ همه اعضای خانواده و کارت کار با رعایت پروتکل های بهداشتی به دفتر خدمات اتباع خارجی مراجعه نمایند.

قبل از مراجعه انگشتان دست خویش را از وجود هرگونه رنگ، روغن ،گریس و یا هر چیز دیگری که مانع انگشت نگاری می گردد، پاک نمائید.

از اعضای خانواده انگشت نگاری و در صورت لزوم عکس برداری می گردد.

مدارک لازم آمایش۱۷ :

١- کارت امایش ۱۶ تمام اعضای خانواده

٢- برگه نوبت دهی

۳- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ها

۴- قولنامه خانه با آدرس دقیق محل سکونت و کدپستی به همراه قبض آب ( در صورت نبود قبض آب یکی از قبوص برق، گاز یا تلفن منزل جهت تایید آدرس منزل)

۵- دفترچه بیمه(خانوده هایی که بیمه هستند)

۶- تذکره، برگه تثبیت هویت، گذرنامه و هر گونه مدرکی از دولت افغانستان که گویای هویت فرد باشد.(افرادی که سال گذشته مدارک فوق را ارایه کرده اند، امسال لازم نیست ارایه نمایند و افرادی که مدارک بند ۶ را در سال گذشته نداشتند و تعهد داده بودند، در سال جاری باید یکی از مدارک بند ۶ را ارایه نمایند و یا برگ تثبیت هویت از سفارت افغانستان اخذ و به دفاترکفالت ارایه نمایند.)

۷- همراه داشتن کارت واکسیناسیون کرونا الزامی می باشد.

 بعد از تحویل مدارک، پرداخت هزینه ها، عکسبرداری و انگشت نگاری، کارت های جدید آمایش۱۷ تحویل و یا از طریق پست به آدرس منزل متقاضی ارسال می گردد.

جزئیات صدور پروانه کار اتباع افغانستانی مشمول طرح آمایش١۷؛

با تصویب کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی و درخواست وزارت کشور و موافقت معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همزمان با اجرای طرح آمایش١۷ ، طرح تمدید و صدور پروانه موقت کار ( کارت کار) اتباع افغانستانی از طریق دفاتر کفالت دراستانهای مشمول انجام می شود.

مشمولین پروانه کار اتباع افغانستانی:

اتباع افغانستانی مشمول طرح آمایش١۷ که در محدوده سنی ١٨ تا ۶٠ سال می باشند (متولدین ۱۳۴۱/٠۴/٠١ تا ۱۳۸۳/٠٣/٣١ )

نکته ١- متولدین قبل از  ۱۳۴۱/٠۴/٠١ و بعد از ۱۳۸۳/٠٣/٣١ از تمدید و اخذ کارت کار معاف هستند

نکته ٢- افرادی که در محدوده سنی ١٨ تا ۶٠ سال می باشند، ولی دانش اموز، دانشجو و یا طلبه هستند، باید از مراجع مربوطه گواهی بیاورند.

مدارک لازم  برای دریافت پروانه کار اتباع افغانستانی:

الف : تمدید کارت کار(افرادی که کارت کار معتبر تا ۱۴۰۰/٠٣/٣١ را دارند)

١- اصل کارت کار سال گذشته که تا ۱۴۰۰/٠٣/٣١ اعتبار دارد

٢- افرادی که شغل ثابت و کارفرما دارند:فرم تکمیل شده اطلاعات کارفرما و اطلاعات فردی تبعه خارجی

(با امضاء و اثر انگشت تبعه و امضاء و مهر کارفرما)

فرم را زمان اخذ نوبت  آمایش١۷ از دفتر کفالت دریافت نمائید. 

۳- عابر بانک جهت پرداخت هزینه تمدید کارت کار:

– مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تعرفه تمدید کارت کار برای مدت یکسال

– مبلغ ۷۵ هزار تومان هزینه چاپ کارت کار

– هزینه بیمه نامه حوادث بر اساس انتخاب فرد

ب : صدور کارت کار(افرادی که سال گذشته کارت کار اخذ نکرده اند و یا امسال مشمول اخذ کارت کار شده اند)

١- افرادی که شغل ثابت و کارفرما دارند:فرم تکمیل شده اطلاعات کارفرما و اطلاعات فردی تبعه خارجی

(با امضاء و اثر انگشت تبعه و امضاء و مهر کارفرما)

فرم را زمان اخذ نوبت  آمایش١۷ از دفتر کفالت دریافت نمایید

۲- عابر بانک جهپ پرداخت هزینه صدور کارت کار:

– مبلغ ۶۰۰ هزار تومان تعرفه صدور کارت کار برای مدت یکسال

– مبلغ ۷۵ هزار تومان هزینه چاپ کارت کار

– هزینه بیمه نامه حوادث بر اساس انتخاب فرد

 

اطلاعیه جدید کارت‌های آمایش و هویت تاریخ گذشته:

با توجه به مجوز صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح آن دسته از اتباع افغانستانی که دارای کارت آمایش ۱۰ به بعد بوده ولی در طی سالهای اخیر بنابر دلایلی نتوانستند در آمایش شرکت نمایند، اکنون تا پایان ماه جاری (۱۴۰۱/۰۸/۳۰) فرصت دارند با مراجعه به  دفاتر کفالت کارتهای شناسایی خود را به روز نمایند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا