قوانین پذیرش و تحصیل دانشجویان بین‌المللی بورسیه و غیربورسیه در ایران

در طی سالیان پس از انقلاب اسلامی ایران قوانین و آیین‌نامه‌های متفاوتی برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌های داخل کشور و همچنین نحوه مدیریت دوره تحصیل آنان تنظیم شده است. آخرین آیین‌نامه‌هایی که مبنای عملکرد سازمان‌های مختلف و مشخص کننده فرآیند پذیرش دانشجویان بین‌المللی به صورت بورسیه و غیربورسیه هستند عبارتند از «آیین‌نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385/02/12 و «آیین‌نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی-غیربورسیه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 1394/06/24. این آیین‌نامه‌ها مصوبه مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی هستند. علاوه بر «این شیوه‌نامه پذیرش و ثبت‌نام غیربورسیه اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور» در تاریخ 1394/04/31 از سوی معاون دانشجویی وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان ابلاغ گردیده است که در ادامه این مطلب دسترسی به فایل PDF آن امکان پذیر است.

آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران

زمان تصویب – زمان ابلاغ: 1385/2/12 – 1385/3/2

بازه اثرگذاری: 1385/7/1 و پس از آن

مقدمه:

کارکرد آموزش در عصر حاضر از انتقال دانش و تجربیات نسلی به نسل دیگر فراتر رفته و افزون بر آن، نقش و جایگاه پایدار و اثرگذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزی، در روابط دولت‌ها و در تعامل‌ فرهنگی و ارتباطات پایدار ملل و اقوام کارکردی راهبردی یافته است.

براین اساس، رقابتی گسترده و با ژرفایی عمیق و پهنایی وسیع میان دولت‌ها برای جذب هرچه بیشتر نخبگان اندیشمندان و کارشناسان سایر کشورها در جریان است. اعطای بورس تحصیلی مهمترین راهبرد در این رقابت گسترده می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان ام القرای مسلمین مسئولیتی خطیر و بس سنگین را در حمایت از جوانان مستعد به ویژه جوانان کشورهای اسلامی عهده‌دار می‌باشد.

لذا با توجه به رسالت یاد شده فرآیند پذیرش دانشجوی غیرایرانی با اهداف و برنامه‌های ذیل تدوین می‌گردد.

تعاریف:

بورس تحصیلی: ارائه فرصت آموزش رایگان با پرداخت مقرری تحصیلی براساس ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

دانشگاه: هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت: هر یک از وزارتین علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی

غیر بورسیه: کسی است که کلیه هزینه‌های تحصیلی خود را براساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه ها شخصا پرداخت می‌نماید.

ماده 1: اهداف

– گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌ها و گروه های زبان و ادبیات فارسی

– گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر جهان

– حمایت از جوانان مستعد کشورهای اسلامی

– فراهم نمودن بستر مناسب برای شناساندن بیشتر و بهتر جمهوری اسلامی

– معرفی، نشر و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی

– کمک به رشد و توسعه بهداشت و درمان در کشورهای اسلامی و در حال توسعه

– تربیت متخصصان متعهد به منظور کمک به خودکفایی علمی کشورهای اسلامی

ماده 2: ارکان تصمیم‌گیری

الف: به منظور سیاستگذاری بررسی برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته شورایی تحت عنوان شورای راهبری پذیرش دانشجویان غیرایرانی متشکل از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا)

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی

رییس جهاد دانشگاهی

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

معاون دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (دبیرشورا)

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

معاون وزیر کشور

معاون وزیر اطلاعات

معاون وزیر خارجه

تبصره: جلسات شورای یاد شده سالیانه حداقل یکبار تشکیل خواهد شد.

ب- به منظور تصمیم‌گیری در مورد اعطای بورس به متقاضیان و رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی دانشجویان غیر ایرانی، شورایی تحت عنوان شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی متشکل از افراد ذیل تشکیل می‌گردد.

– مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رییس)

– مدیرکل امور دانشجویان و دانش‌آموختگان داخل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (نایب رییس)

– نماینده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

– نماینده دانشگاه آزاد اسلامی

– نماینده مرکز جهانی علوم اسلامی

– نماینده وزارت اطلاعات

– نماینده وزارت امور خارجه

– نماینده جهاد دانشگاهی

نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

– نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تبصره: اداره دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیرخانه شورای بورس دانشجویان غیرایرانی تشکیل پرونده متقاضیان و پیگیری مصوبات شورا را عهده‌ دار می‌باشد.

ماده 3: اولویت اعطای بورس

الف- موافقت نامه‌های فرهنگی بین‌ دولت جمهوری اسلامی و سایر دولتها برای تبادل دانشجو

ب- متقاضیان کشورهای اسلامی

ماده 4: نحوه اخذ تقاضا

الف- اداره دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (از طریق پست الکترونیک یا مکاتبه عادی)

ب- پذیرش از طریق دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تبصره: پذیرش نهایی دانشجویان غیر بورسیه که مستقیما توسط دانشگاه ها پذیرفته می‌شوند منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان در شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی می‌باشد.

ج- از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها

ماده 5: شرایط پذیرش
شرایط عمومی:

الف: نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل

ب- داشتن تاییدیه از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور ذیربط یا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد صلاحیت داوطلب

ج- داشتن گواهی نامه معتبر سلامت جسمی و روحی به تایید پزشک معتمد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع داوطلب

شرایط اختصاصی:

شرایط اختصاصی پذیرش در هر یک از مقاطع به شرح ذیل می‌باشد

الف: شرایط علمی

1- کارشناسی:

– داشتن حداقل دیپلم متوسطه که با تایید مراجع ذیصلاح در کشور مربوط رسیده باشد و معادل دیپلم کامل متوسطه در ایران شناخته شود.

تبصره 1: متقاضیان کشورهایی که ارزش دیپلم آنان با ارزش دیپلم متوسطه جمهوری اسلامی ایران برابری نمی‌کند، پس از گذراندن دوره‌های تکمیلی به میزان مدت تعیین شده از سوی مراکز مجری و پس از موفقیت در گذراندن دروس پیش‌دانشگاهی برای ادامه تحصیل توسط شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی به دانشگاه ها معرفی می‌شوند.

تبصره 2: اتباع خارجی که از مدارس متوسطه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند، می‌توانند در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3: اتباع خارجی که از مدارس متوسطه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند، می‌توانند در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4: اتباع خارجی که از مدارس داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند از شمول این برنامه مستثنی بوده و تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی خواهند بود.

تبصره 5: فرزندان نمایندگان سیاسی خارجی که در ایران تحصیلات خود را به اتمام رسانده‌اند، بنا به پیشنهاد و تایید وزارت امورخارجه و تایید شورای بورس از شمول تبصره 3 مستثنی خواهند بود.

– داشتن معدل کل 12/5 از 20 یا معادل آن در مقطع تحصیلی دیپلم متوسط برای ورود به مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته‌های علوم انسانی،‌کشاورزی، هنر، و حداقل معدل 14 از 20 و یا معادل آن برای ورود به رشته‌های علوم پایه، معماری، فنی و مهندسی و پزشکی در مقطع کارشناسی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای عمومی.

2- کارشناسی ارشد:

– داشتن حداقل معدل 15 در رشته‌های علوم انسانی، هنر و کشاورزی و معدل 14 در سایر رشته‌ها برای ورود به دوره کارشناسی ارشد و اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه ها.

3- دکتری تخصصی

– داشتن حداقل معدل 16 برای ورود به دوره‌های دکترای تخصصی Ph.D در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه ها

ب: شرایط سنی:

متقاضیان در هنگام ارسال تقاضای تحصیل در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران باید دارای شرایط سنی به ترتیب زیر باشند:

– حداکثر 22 سال برای دارندگان دیپلم متوسطه (در مورد داوطلبان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و الهیات 26 سال) برای تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی

– حداکثر 28 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی (زبان و ادبیات فارسی و الهیات 30 سال) برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد

– حداکثر 22 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد (در مورد داوطلبان تحصیل در رشته ادبیات فارسی و الهیات 35 سال) برای تحصیل در دوره دکترا

تبصره: کلیه دانشجویانی که به اسناد آیین‌نامه پذیرش دانشجو از خارج از کشور پذیرفته شده‌اند و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا برابر مقررات جاری مقطع مربوط از دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران فارغ‌التحصیل گردیده‌اند، در صورتی که در همان سال فراغت از تحصیل، تقاضای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را داشته باشند از شرط سنی معاف می‌باشند.

ماده 6: زمانبندی پذیرش

زمانبندی بررسی تقاضا و اعلام نتیجه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مراحل کار نیمسال اول تحصیلی نیمسال دوم تحصیلی
آخرین زمان دریافت مدارک متقاضیان تا قبل از پانزدهم اردیبهشت ماه تا قبل از پانزدهم شهریورماه
بررسی و اعلام نتیجه به داوطلب پانزدهم تیرماه پانزدهم آبان ماه
شروع کلاسها براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها
ماده 7: مراحل ورود

1-7- پس از اعلام نتیجه نهایی لیست پذیرفته‌شدگان، وزارت امور خارجه نسبت به صدور روادید تحصیلی آنان اقدام خواهد نمود.

2-7- مرکز آموزش زبان فارسی عهده‌دار استقبال و اسکان موقت پذیرفته‌شدگان می‌باشند.

ماده 8: مراکز آموزش زبان فارسی

پذیرفته شدگانی که آشنایان کافی با زبان فارسی ندارند، قبل از شروع رسمی دوره تحصیلی ملزم به شرکت در دوره زبان و ادبیات فارسی در یکی از مراکز ذیل می‌باشند.

– مرکز آموزش زبان فارسی مرکز جهانی علوم اسلامی

– مرکز آموزش بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران (دهخدا)

– مرکز آموزش زبان فاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

– سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که آمادگی برگزاری دوره زبان و ادبیات فارسی را با تایید شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی داشته باشند.

1-8- هزینه برگزاری دوره‌ زبان و ادبیات فارسی دانشجویان بورسیه برحسب نوع رشته (پزشکی، غیرپزشکی) برعهده وزارت ذیربط می‌باشد.

2-8- هزینه برگزاری دوره زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیر بورسیه برعهده دانشجو می‌باشد.

3-8- کلیه پذیرفته‌شدگان بورسیه در طول دوره زبان فارسی از کمک هزینه تحصیلی برخوردار می‌باشند.

4-8- کلیه افرادی که در آزمون پایان دوره زبان فارسی موفق به اخذ نمره قبولی نمی‌گردند در صورت تایید مرکز آموزش مربوط می‌توانند با پرداخت هزینه دوره مجددا فقط برای یک نوبت در دوره شرکت و در صورت قبولی شروع به تحصیل نمایند. این قبیل افراد در این مدت از کمک هزینه تحصیلی برخوردار نمی‌باشند.

تبصره: تجدید دوره دانشجویان غیر بورسیه در صورت پرداخت هزینه دوره توسط دانشجو محدودیت ندارد.

ماده 9: جایابی تحصیلی

1-9- پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی، دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی برحسب رشته تحصیلی همانند دانشجویان ایرانی ملزم به گذرانیدن دروس جبرانی یا پیش نیاز رشته مربوط در مرکز آموزش پیش دانشگاهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و یا دانشگاهی که توسط وزارت جهت تحصیل معرفی خواهند شد می‌باشند.

2-9- پذیرفته‌شدگان ترجیحا به یکی از دانشگاه های شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قزوین، ساری، تبریز، همدان، رشت، زاهدان، زابل، اهواز، کرمانشاه، کرمان، سنندج معرفی خواهند شد.

3-9- متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی براساس نمره زبان فارسی و پیش‌دانشگاهی، ظرفیت دانشگاه ها و سوابق تحصیلی و اولویت های مورد انتخاب متقاضی توسط وزارت جایابی می‌گردند.

4-9- حداکثر مهلت شروع به تحصیل پذیرفته‌شدگان شش ماه از تاریخ تصویب بوده و در صورت عدم شروع در مدت یاد شده بورس آنان لغو می‌گردد.

ماده 10: سرپرست دانشجویان غیرایرانی

به منظور رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی در هر یک از دانشگاه های با بیش از پنجاه نفر دانشجو، یکی از اعضاء هیات علمی رسمی دانشگاه (با حداقل رتبه استادیاری) به عنوان سرپرست دانشجویان غیر ایرانی زیرنظر مستقیم ریاست دانشگاه فعالیت می‌نماید.

تبصره: در دانشگاه های با کمتر از پنجاه نفر دانشجو رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان برعهده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می‌باشد.

ماده 11: وظایف سرپرستان

2-11- رسیدگی به مسائل و مشکلات و بررسی وضعیت دانشجویان و ارسال گزارش از طریق دانشگاه به وزارت.

3-11- همکاری در اجرای برنامه‌های اعلام شده از سوی وزارت

4-11- مدیران مراکز آموزش زبان فارسی و پیش‌دانشگاهی در طول اجرای دوره‌های آموزشی مسئولیت سرپرستی دانشجویان غیرایرانی را عهده‌دار می‌باشند.

ماده 12: تسهیلات دانشجویان بورسیه

1-12- دانشجویان مجرد از خوابگاه و بیمه خدمات درمانی به صورت رایگان برخوردار می‌باشند.

2-12- به دانشجویان بورسیه مجرد ماهیانه مبالغ ذیل بعنوان کمک هزینه پرداخت می‌گردد.

کاردانی و کارشناسی: هشتصد هزار ریال

کارشناسی ارشد: نهصد هزارریال

دکتری: یک میلیون ریال

3-12- به کلیه دانشجویان متاهل ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌گردد.

4-12- به دانشجویان متاهل در صورت وجود امکانات، خوابگاه متاهلی واگذار و در صورت عدم امکان ماهیانه پانصدهزار ریال کمک هزینه مسکن توسط وزارت و بیست‌میلیون ریال وام ودیعه مسکن از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

5-12- به پذیرفته‌شدگان تحصیل در جمهوری اسلامی ایران به محض ورود مبلغ پانصدهزار ریال بعنوان کمک هزینه اولیه پرداخت می‌گردد.

6-12- حداکثر مدت زمان استفاده از بورس تحصیلی در هر یک از مقاطع به شرح جدول ذیل بدون احتساب دوره زبان فارسی می‌باشد.

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری حرفه‌ای دکتری P.H.D
2 سال 4 سال 2 سال 7 سال 5/4

تبصره1: در موارد خاص حداکثر یک نیمسال تحصیلی به مدت بورس اضافه می‌گردد.

تبصره 2: پرداخت کمک هزینه و ارایه تسهیلات به دانشجویان بورسیه برحسب نوع رشته پزشکی، غیرپزشکی) برعهده وزارت ذیربط می‌باشد.

تبصره 3: به دانشجویان غیر بورسیه با اخذ هزینه، امکانات و خدمات رفاهی ارایه می‌گردد.

ماده 13: امور دانشجویی و آموزشی

1-13- معاونت دانشجویی وزارت موظف است به منظور افزایش شادابی در بین دانشجویان غیر ایرانی به هنگام برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و کشوری و یا المپیادهای ورزشی دانشجویان کشور برنامه‌ریزی لازم برای حضور دانشجویان غیرایرانی معمول و سهمیه ویژه‌ای برای این موضوع اختصاص دهد.

2-13- دانشجویان غیرایرانی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می‌توانند نسبت به تشکیل تشکل‌های غیردولتی اقدام نمایند.

3-12- تغییر رشته، انتقال، میهمانی دانشجویان بورسیه ممنوع می‌باشد. در موارد خاص موضوع در شورای بورس دانشجویان غیرایرانی تصمیم‌گیری خواهد شد.

4-13- دانشجویان غیرایرانی مشمول ضوابط و مقررات آموزشی همانند دانشجویان ایرانی می باشند.

5-13- کلیه دانشجویان سالیانه یک نوبت تحت معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

6-13- آزمایش توسط وزارت انجام و نتایج آزمایشات در پرونده دانشجو ثبت خواهد شد شروع به تحصیل دانشجویان غیرایرانی بدون انجام معاینه پزشکی ممنوع می‌باشد.

7-13- دانشجویان غیرایرانی شرکت کننده در المپیادهای علمی داخلی در صورت کسب رتبه‌های اول تا سوم در اولویت استفاده از بورس تحصیلی در مقطع بالاتر قرار خواهند گرفت.

8-13- دانشجویانی که زودتر از موعد متعارف تحصیلی موفق به اتمام دوره تحصیلی با معدل عالی شوند، در اولویت استفاده از بورس تحصیلی در مقطع بالاتر خواهند بود.

9-13- به منظور انتخاب دانشجوی نمونه غیر ایرانی برابر ضوابط و مقررات انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سهمیه‌ای جداگانه منظور و دانشجویان یاد شده امکان شرکت در این رقابت را خواهند داشت.

10-13- وزارت ذیربط هماهنگی لازم را جهت تهیه و یا ساخت تعدادی خوابگاه تحت عنوان خوابگاه های دانشجویان غیر ایرانی در شهرهایی که بیش از یکصدو پنجاه نفر دانشجو دارند، به عمل می‌آورد.

ماده 14: امور فرهنگی

سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان غیرایرانی براساس مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده 15: دانش‌آموختگی

1-15- به منظور تجلیل از دانشجویان غیرایرانی سالیانه توسط وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان آموزش پزشکی مراسمی با عنوان جشن دانش‌آموختگی دانشجویان غیرایرانی برگزار و از نفرات برتر گروه ها و مقاطع مختلف آموزشی تقدیر می‌گردد.

2-15- به منظور ارتباط مستمر با دانش‌آموختگان غیر ایرانی کانون دانش‌آموختگان غیرایرانی تشکیل و دانش آموختگان علاقمند عضو کانون یاد شده می‌گردند، مدیریت و راهبری کانون یاد شده با وزارت ذیربط می‌باشد.

3-15- وزارت برحسب رشته تحصیلی دانش آموختگان، تمهیدات لازم برای عضویت در انجمن های علمی داخل کشور به عمل خواهد آورد. بدیهی است حق عضویت این افراد نیز برای مدت دو سال توسط وزارت پرداخت می‌گردد.

4-15- اخبار، تحولات علمی، فرهنگی و سیاسی از طریق نشریه‌ای خاص توسط کمیته فرهنگی به اطلاع دانش‌آموختگان خواهد رسید.

5-15- چنانچه دانش‌آموختگان دوره دکتری پس از سه سال اشتغال در کشور متبوع خود مایل به استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت سه ماهه (فوق دکتری) در دانشگاه محل اخذ مدرک باشند در صورت اخذ پذیرش از دانشگاه مربوط درخواست آنان در شورای بورس دانشجویان غیرایرانی مورد بررسی و به واجدین شرایط بورس کوتاه مدت اعطا می‌گردد.

تبصره: دانش‌آموختگان غیر بورسیه در صورت موافقت دانشگاه محل اخذ مدرک و پرداخت هزینه می‌توانند از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت سه ماهه استفاده نمایند.

ماده 16: شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی

به ازای تحصیل هر دانشجوی بورسیه براساس مقطع مبالغ ذیل بعنوان شهریه تحصیلی توسط وزارت ذیربط به دانشگاه ها پرداخت می‌گردد.

شهریه تحصیلی (به ریال)

کاردانی کلیه رشته‌ها کارشناسی کلیه رشته‌ها کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر کارشناسی ارشد علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی دکترای حرفه‌ای
20.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 100.000.000

تبصره 1: شهریه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری (PHD) و دکتری تخصصی پزشکی براساس شصت درصد هزینه تحصیل دانشجویان بورسیه هیئت علمی دکتری داخل در هر گروه آموزشی پرداخت می‌گردد.

تبصره 2: شهریه تحصیلی دانشجویان غیر بورسیه توسط هیات امنای دانشگاه ها تعیین می‌گردد. این آیین نامه در 16 ماده و 16 تبصره در تاریخ 85/2/12 به تایید وزاری علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و کلیه آئین‌نامه‌های قبلی ملغی می‌گردد.

آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی – غیربورسیه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

زمان تصویب – زمان ابلاغ: 1394/6/24 – 1394/7/20

بازه اثرگذاری: 1394/7/1 و پس از آن

مقدمه:

به منظور کسب جایگاه واقعی نظام آموزشی عالی در سطح بین‌الملل، ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها، گسترش نقش موثر در دیپلماسی علمی و فناوری و به استناد بند ط ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و در راستای ردیف 14 بند (ب) ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فصل چهارم راهبرد کلان 9 نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به جایگاه علمی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و علاقمندی اتباع کشورهای مختلف بویژه کشورهای مسلمان و همسایه برای تحصیل در جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی غیر بورسیه (دانشجوی غیرایرانی شهریه‌پرداز) در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور تدوین و به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تعاریف

واژه‌های استفاده شده جهت اختصار به شرح ذیل می‌باشد:

1-1- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1-2- سازمان: سازمان امور دانشجویان کشور

1-3- موسسه: دانشگاه، موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم یا شورای عالی انقلاب فرهنگی

1-4- مرکز: مرکز همکاریهای علمی بین‌المللی

1-5- شورا: شورای برنامه‌ریزی و نظارت پذیرش متقاضیان غیرایرانی – غیربورسیه

1-6- کمیته اجرایی: کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی – غیربورسیه

1-7- غیر ایرانی – غیربورسیه: پذیرش بصورت پرداخت شهریه تحصیلی براساس مصوبات هیات امناء دانشگاهها و مراکز علمی

ماده 2- اهداف

اهداف پذیرش دانشجویان غیر ایرانی – غیربورسیه عبارتند از:

2-1- توسعه دیپلماسی علمی از طریق پذیرش متقاضیان و داوطلبان تحصیل در جمهوری اسلامی ایران از کشورهای دیگر

2-2- تقویت جایگاه علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان

2-3- ارتقای سطح تعاملات بین‌المللی دانشگاههای کشور

2-4- شناساندن ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فناوری جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- روش پذیرش

موسسه می‌تواند در چارچوب این آیین‌نامه به هریک از روشهای ذیل اقدام به جذب و ثبت نام دانشجوی غیر ایرانی – غیربورسیه اقدام نماید.

3-1- به موجب درخواست مستقیم متقاضی

3-2- در چارچوب برنامه مشترک دانشگاه با دانشگاههای سایر کشورها

3-3- در چارچوب ایجاد شعب مشترک دانشگاهی در داخل و خارج از کشور

3-4- براساس همکاری‌های بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌های فی مابین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها

3-5- از طریق سامانه جامع دانشجویان کشور در وب جهانی

3-6- از طریق معرفی سازمان امور دانشجویان

ماده 4- شورای برنامه‌ریزی و نظارت

به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری کلان، بسترسازی و حمایت از برنامه‌های جذب، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه، شورای برنامه‌ریزی و نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

الف- معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان (رئیس و عضو حقوقی)

ب- قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز (دبیر و عضو حقوقی)

ج- معاون آموزشی وزارت (عضو حقوقی)

د- معاون امور بیگانگان وزارت اطلاعات (عضو حقوقی)

ه- معاون کنسولی وزارت امور خارجه (عضو حقوقی)

ی- نماینده وزیر کشور

ز- 3 نفر از روسای دانشگاه کشور به انتخاب وزیر

تبصره 1: دبیرخانه شورای برنامه ریزی و نظارت در مرکز همکاریهای علمی بین‌المللی تشکیل می‌گردد.

تبصره 2: اعضای بند (ز) شورا با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌گردند.

ماده 5- کمیته اجرایی

به منظور بررسی شرایط دانشگاهها، تهیه آمارهای مربوط، تهیه گزارش و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان؛ فراگیری زبان فارسی، امور کنسولی و موارد ارجاعی شورای برنامه‌ریزی و نظارت، کمیته اجرایی با حضور افراد زیر تشکیل می‌گردد.

الف- معاون دانشجویان داخل سازمان (رئیس کمیته)

ب- مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان (دبیر کمیته)

ج- یکی از معاونین مرکز به انتخاب رئیس مرکز

د- نماینده معاونت آموزشی وزارت

ه- مدیرکل امور خارجیان مقیم ایران وزارت امورخارجه

ی- مدیر کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات

و- 3 نفر از مدیران آموزشی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس سازمان و با تایید شورای برنامه‌ریزی و نظارت

تبصره 1: کمیته اجرایی می‌تواند برای بهبود و تسریع امور، کمیته‌های تخصصی ایجاد نماید.

تبصره 2: دبیرخانه کمیته اجرایی در سازمان تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیته‌های اجرایی و تخصصی توسط رئیس کمیته اجرایی ابلاغ می‌شود.

ماده 6- موسسات پذیرنده دانشجو و شرایط آنها

موسسات می‌توانند به یکی از طرق مذکور در ماده 3 و بصورت مستقیم و در چارچوب این آیین‌نامه دانشجوی غیرایرانی جذب کرده و یا در چارچوب اقدام مشترک دانشگاهی عمل نماید.

گروه یک- موسسانی که می‌توانند بدون نیاز به تصویب کمیته اجرایی به یکی از طرق مذکور در ماده 3 دانشجوی غیرایرانی – غیربورسیه جذب نمایند؛

دانشگاههای تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، شهید بهشتی، الزهراء، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت، بین‌المللی امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی، هنر تهران و دانشگاههای مادر استانها

گروه دو- سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از جمله موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی کاربردی، فنی – حرفه‌ای و… برای پذیرش مستقیم دانشجوی غیر ایرانی می‌باید براساس مجوز کمیته اجرایی اقدام نمایند.

ماده 7- ترتیبات پذیرش دانشجوی غیرایرانی – غیربورسیه

7-1- تهیه پیوست فرهنگی دانشجویان غیرایرانی – غیربورسیه دانشگاه با توجه به شرایط محیطی و استانی، ملیت دانشجویان و امکانات موجود در سطح استان و در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات ابلاغیه شماره 4283/دش مورخ 86/6/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی و فوق‌ برنامه دانشجویان غیرایرانی

7-2- عدم پذیرش دانشجویان غیرایرانی – غیربورسیه در رشته‌های خاص و غیرمجاز اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح

7-3- داشتن سامانه الکترونیکی پذیرش به زبان‌های فارسی، و یکی از زبان‌های انگلیسی، عربی یا سایر زبانهای بین‌المللی

7-4- وجود امکانات خوابگاهی، رفاهی، تجهیزات و دارا بودن دفتر سرپرستی دانشجویان غیرایرانی با پرسنل مجرب

7-5- اولویت داشتن پذیرش دانشجویان جهت دوره‌های تحصیلات تکمیلی و بر مبنای عقد تفاهم‌نامه فی مابین دانشگاهی

تبصره 1: موسسه‌های نام برده شده، در رشته‌هایی که دارای مجوز می‌باشد می‌تواند راسا دانشجوی غیر ایرانی – غیربورسیه از طریق عقد تفاهم‌نامه مابین‌ دانشگاهی، ایجاد شعب در کشورهای دیگر و یا بصورت مستقل، پذیرش نماید. پذیرش دانشجویان غیرایرانی – غیر بورسیه مازاد بر ظرفیت اعلانی دانشگاهها درنظر گرفته می‌شود.

تبصره 2: صدور مدرک دانش‌آموختگی می‌تواند به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط موسسه و یا در صورت عقد تفاهم‌نامه مابین دانشگاهی بصورت مشترک با موسسات دیگر صادر گردد.

ماده 8- شرایط دانشجویان:
8-1- شرایط عمومی:

8-1-1- تایید سازمان امور دانشجویان مبنی بر نداشتن منع قانونی برای تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور طبق مقررات و قوانین جاری

8-1-2- تایید صلاحیت عمومی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح

8-1-3- نداشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و داشتن گذرنامه معتبر خارجی

تبصره: موارد فوق باید توسط مراجع ذیصلاح احراز و تایید گردد موسسات می‌توانند بصورت مستقیم یا از طریق سازمان نظر مراجع ذیصلاح را کسب نمایند.

8-2- شرایط اختصاصی پذیرش

8-2-1- بررسی صلاحیت علمی متقاضی غیرایرانی به عهده موسسه پذیرنده می‌باشد.

8-2-2- مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاههای کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته و به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی آن ارائه گردد.

8-2-3- متقاضیان غیرایرانی جهت اخذ پذیرش در هر مقطع تحصیلی که دوره تحصیلی قبلی خود را در موسسات آموزش عالی ایران گذرانده‌اند ملزم می‌باشند که مدارک دانش‌آموختگی مقاطع تحصیلی قبلی را به دانشگاه ارائه دهند.

دانشگاه محل اخذ پذیرش تا زمان ارائه گذرنامه تحصیلی و روادید تحصیلی مجاز به ثبت‌نام قطعی نمی‌باشد.

ماده 9-

امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی دانشجویان خارجی همانند سایر دانشجویان ایرانی تابع قوانین و مقررات جاری بوده و در شرایط خاص، کمیته اجرایی تصمیم‌گیری خواهد نمود.

ماده 10-

هرگاه مشخص شود که داوطلب از ابتدا فاقد یکی از شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این آیین‌نامه بوده است مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان منعکس می‌شود.

ماده 11- سایر مقررات

1- در ازای جذب تعداد مشخصی از دانشجویان غیرایرانی – غیربورسیه توسط موسسه، سازمان می‌تواند در همان مقطع در صورت تامین مالی حداقل تا 20 درصد افراد جذب شده به طریق فوق بورس تحصیلی برای دانشجویان غیرایرانی در اختیار موسسه قرار می‌دهد.

2- سازمان، شرکت‌های خصوصی جذب دانشجوی غیرایرانی غیربورسیه را برای کمک به جذب دانشجویان غیرایرانی ساماندهی خواهد کرد.

3- با محوریت جذب دانشجو و برای کمک به موسسه،‌ وزارت در کشورهای با اولویت منافع ملی (آسیای میانه و خاورمیانه) نماینده علمی (سرپرست دانشجویی) اعزام خواهد کرد. در کشورهایی که نماینده علمی مستقر می‌باشد، این وظیفه جدید برعهده آنان قرار می‌گیرد.

ماده 12-

مرجع تفسیر و رسیدگی به هرگونه ابهام احتمالی در خصوص مفاد این آئین‌نامه و یا رسیدگی به موارد غیر قابل پیش‌بینی، معاون وزیر و رئیس سازمان خواهد بود.

این آیین‌نامه در 12 ماده و 7 تبصره در تاریخ 94/6/24 به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و لازم الاجرا می‌باشد.

 

به اشتراک بگذارید

یک نظر

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *