در ارتباط با مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا، همچون سایر ایرانیان خارج از کشور، داده‌ها و پژوهش‌های اندکی در دسترس است. روند مهاجرت‌‌ها، ویژگی‌های سنی و جنسیتی، وضعیت اقامت، مسیرهای مهاجرت، تحصیلات، اشتغال، درآمد و ثروت از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند تصویر شفافی را از دایاپسورای ایرانی در اختیار ما بگذارد. گزارش پیش‌رو، با عنوان «مهاجران ایرانی در ایالات متحده» که توسط «موسسه سیاست مهاجرتی(MPI)» در سال 2021 منتشر شده است، اطلاعات مفیدی را از ایرانیان ساکن ایالات متحده در اختیار ما قرار می‌دهد. متن پیش‌رو ترجمه‌ این گزارش است.

با وجود آنکه ایرانیان با جمعیت‌های اندکی از دهه 1930 در ایالات متحده حضور داشته‌اند، پشتیبانی ایالات متحده از محمدرضا پهلوی و سپس سقوط او در طی انقلاب اسلامی در 1978 و 1979، موجب تقویت مهاجرت ایرانیان در نیمه دوم قرن بیستم شد. از اواخر دهه 1940 تا زمان انقلاب، ورود مهاجران به ایالات متحده از ایران عمدتاً شامل دانشجویان بین‌المللی، متخصصان و توریست‌ها بود. ایرانیان در سال تحصیلی 1974-75 حدود 9 درصد از کل دانشجویان بین‌المللی را تشکیل می‌دادند و در سال 80-1979 حدود 18 درصد؛ که هر دو بزرگترین گروه در این سال‌ها بودند. مهاجرت از ایران بطور قابل توجهی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ ایران و عراق 88-1980 افزایش یافت. مهاجران این دوره شامل ایرانیان طبقه متوسط و بالا و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی همچون ارمنی‌ها و بهایی‌ها بودند. در همین زمان، بسیاری از دانشجویان ایرانی، پس از فارغ‌التحصیلی در آمریکا باقی ماندند.

بین سال‌های 1980 تا 2000، جمعیت مهاجران ایرانی دوبرابر 122 هزار نفر به 283 هزار نفر رسید. این رشد جمعیت، گرچه با سرعتی کمتر، در طول قرن 21 ادامه یافت و در سال 2019  حدود 385 هزار نفر از مهاجران در ایالات متحده ساکن بودند. در آن سال، ایرانیان کمتر از 1 درصد از جمعیت 44.9 میلیون نفری مهاجران در ایالات متحده را تشکیل می‌دادند.

شکل1.جمعیت مهاجران ایرانی در ایالات متحده 2019-1980

بر اساس تخمین‌های سال 2019 توسط اداره جمعیت سازمان ملل، ایالات متحده محبوب‌ترین مقصد برای ایرانیان ساکن خارج از کشور بود. کانادا با 164 هزار نفر پس از ایالات متحده میزبان بزرگ‌ترین جمعیت ایرانیان بود و پس از آن آلمان(127 هزار نفر)، بریتانیا(90 هزار نفر) و ترکیه(83 هزار نفر) قرار داشتند.

درون ایالات متحده، بیش از نیمی از مهاجران ایرانی ساکن کالیفرنیا و بیش از یک سوم در لوس‌آنجلس ساکنند. مسیر اصلی ایرانیان برای دستیابی به اقامت دایم، یا به بیان دیگر، گرفتن گرین کارت یا از طریق اشتغال و یا محفاظت بشردوستانه است. در مقایسه با کل جمعیت متولد خارج از کشور، مهاجران ایرانی بیشتر مدارک دانشگاهی داشته، درآمد خانوار بیشتری دارند و تسلط آن‌ها بر زبان انگلیسی نسبت به سایر خارجی‌ها بیشتر است.

بر اساس داده‌های اداره سرشماری ایالات متحده، سالنامه آمار مهاجرت دپارتمان امنیت ملی و بانک‌ جهانی، در ادامه اطلاعاتی در مورد جمعیت ایرانی ایالات متحده با تمرکز بر اندازه، توزیع جغرافیایی و ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی آن‌ها ارایه می‌شود.

توزیع جمعیتی ایرانیان در ایالات و شهرهای اصلی

در بین سال‌های 19-2015 ، 54 درصد از مهاجران ایرانی در کالیفرنیا زندگی می‌کردند. بر این اساس 29 درصد از این جمعیت در  شهرستان لوس‌آنجلس[1] حضور داشتند. سه ایالت بعدی با بزرگ‌ترین جمعیت ایرانی، تگزاس(8 درصد)، نیویورک(5 درصد) و ویرجینیا(4 درصد) بودند.

شکل 2.  ایالات با بیشترین جمعیت ایرانیان مقیم

از نظر توزیع شهری، بزرگ‌ترین جمعیت ایرانیان در کلان‌شهرهای لوس‌آنجلس بزرگ[2](36 درصد از جمعیت)؛ واشنگتن دی‌سی(6 درصد)، نیویورک(5 درصد) و سان‌فرانسیسکو(5 درصد) حضور دارند.

شکل 3.  محدوده‌های کلان‌شهرهای ایالات متحده با بیشترین جمعیت ایرانیان مقیم 2019-2015

جدول 1. جمعیت مهاجران ایرانی متولد خارج از ایالات متحده در محدوده‌های کلان‌شهری ایالات متحده 2019-2015


سطح زبان انگلیسی

مهاجران ایرانی در قیاس با سایر خارجی‌های ساکن آمریکا، محدودیت کمتری از نظر تسلط بر زبان دارند. در سال 2019، 36 درصد از مهاجران ایرانی 5 سال به بالا در زمینه تسلط به زبان انگلیسی محدودیت داشته‌اند. با این حال، این درصد برای کل مهاجران، 46 درصد بود. 13 درصد از مهاجران ایرانی گفته‌اند که در خانه تنها انگلیسی صحبت می‌کنند و در مقابل این درصد برای کل مهاجران 16 درصد است.

سن، تحصیلات و اشتغال

مهاجران ایرانی به عنوان یک گروه، در مقایسه با کل خارجی‌های ایالات متحده و جمعیت متولد ایالات متحده، پیرتر هستند. میانه سنی برای ایرانیان 55 سال است که این رقم برای افراد متولد خارج 46 سال و برای افراد بومی 37 سال است. در سال 2019، تنها دو درصد از مهاجران ایرانی سن زیر 18 سال داشتند، اما این درصد برای جمعیت متولد آمریکا 25 درصد و 6 درصد برای کل جمعیت خارجی است. 70 درصد از مهاجران ایرانی بین 18 تا 64 سال بوده‌اند، در حالی که 28 درصد از آن‌ها 65 سال یا بیشتر سن داشتند.

شکل 4. توزیع سنی جمعیت ایالات متحده بر اساس محل تولد

ایرانیان مهاجر دستاوردهای تحصیلی بسیار بالاتری نسبت به افراد متولد ایالات متحده و کل مهاجران دارند. در سال 2019، 59 درصد از ایرانیان 25 سال به بالا، مدرک کارشتاسی یا بالاتر داشتند، در حالی که این میزان برای افراد متولد ایالات متحده و مهاجران بزرگسال 33 درصد بود. تنها 7 درصد از ایرانیان مهاجر دیپلم دبیرستان یا معادل آن را نداشتند، در حالیکه این درصد برای کل مهاجران 26 درصد و برای افراد متولد ایالات متحده 8 درصد بود.

تعداد دانش‌آموزان بین‌المللی ایرانی در ایالات متحده در دهه 1950 تا دهه 1970 افزایش یافت و در سال تحصیلی 80-1979 به اوج رسید(ایرانیان 53300 یا 18 درصد از 286300 دانشجوی بین‌المللی در ایالات متحده) که پیش از افتی نسبی از در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بود. جمعیت دانشجویان بین‌المللی ایرانی در سال تحصیلی 01-2000 رو به کاهش گذاشت، اما به آرامی در سال‌های بعد افزایش یافته و بین 10 هزار تا 13 هزار 14-2013 باقی ماند.

عمده نیروی کار مهاجر ایرانی در مشاغل مدیریتی، کسب و کار، علوم و هنر(62 درصد) حضور دارند که نسبتی بیشتر از جمعیت متولد آمریکا(41 درصد) و کل مهاجران(35 درصد) است. حدود 18 درصد از نیروی کار ایرانی در زمینه فروش و یا مشاغل دفتری فعال بودند و 9 درصد نیز در بخش خدمات حضور داشتند.

شکل5.  نیروی کار استخدام شده در ایالات متحده بر اساس دسته‌های شغلی و محل تولد

وضعیت درآمد و فقر ایرانیان ایالات متحده

ایرانیان مهاجر، میانه درآمد خانوار بیشتری نسبت به کل مهاجران و جمعیت بومی دارند. در سال 2019، مهاجران ایرانی میانه درآمد خانوار خود را 79هزار دلار اعلام کرده بودند که این رقم برای جمعیت خارجی 64 هزار دلار و برای جمعیت بومی 66هزار دلار بود.

در سال 2019، مهاجران ایرانی به همان اندازه در فقر بسر می‌بردند(12 درصد) که جمعیت متولد ایالات متحده از آن رنج می‌بردند.

مسیرهای مهاجرت و تابعیت مهاجران ایرانی

مهاجران ایران نسبت به سایر جمعیت‌های خارجی به احتمال بیشتری به تابعیت دست می‌یابند. در سال 2016، ، 76 درصد مهاجران ایرانی شهروندان ایالات متحده بودند و این نرخ برای کل مهاجران 52 درصد بود.

مهاجران ایرانی معمولاً سال‌های اقامتشان در ایالات متحده، اندکی بیشتر از کل مهاجران است؛ 57 درصد برای ایرانیانی که پیش از سال 2000 به ایالات متحده وارد شدند و 51 درصد برای کل مهاجران. 20 درصد ایرانیان بین سال‌های 2000 و 2009 به ایالات متحده وارد شده‌اند و 23 درصد ازسال 2010 به بعد وارد این کشور شده‌اند.

شکل6. ایرانیان و همه مهاجران حاضر در ایالات متحده بر اساس بازه ورود، 2019

بالاترین نسبت از 6600 مهاجر ایرانی که در سال 2019 به اقامت دایم قانونی دست پیدا کرده‌اند، از طریق اشتغال(38 درصد)، پناهندگی(32 درصد) بوده است. 27 درصد از مهاجران ایرانی نیز از کانال الحاق به خانواده به اقامت دایم دست یافتند.

شکل7. مسیرهای مهاجرت ایرانیان و همه دارندگان اقامت دایم قانونی در ایالات متحده، 2019

جمعیت مهاجران غیرمجاز

موسسه سیاست مهاجرت(MPI) تخمین می‌زند که حدوداً 7000 هزار مهاجر غیرمجاز ایرانی در سال 2018 در ایالات متحده حضور داشته‌اند که کمتر از 0.1 درصد از 11 میلیون نفر کل مهاجران غیرمجاز در کشور ایالات متحده است.

در مارس 2021، حدوداً 50 نفر از مهاجران جوان غیرمجاز ایرانی ذیل وضعیت داکا(DACA) درآمدند که بخش کوچکی از 616 هزار نفر افراد مشمول این وضعیت است.

پوشش بیمه‌ای مهاجران ایرانی

مهاجران ایرانی به سطحی تقریباً مشابه با افراد متولد ایالات متحده از نظر پوشش بیمه‌ای دسترسی دارند. نسبت ایرانیانی که به پوشش بیمه‌ای دسترسی ندارند، از نسبت کل مهاجرانی که به بیمه دسترسی ندارند(6 درصد در مقابل 20 درصد) کمتر است. دوسوم(66 درصد) از مهاجران ایرانی، بیمه خصوصی دارند و 38 درصد تحت پوشش بیمه عمومی هستند.

شکل8. پوشش بیمه‌ای ایرانیان، همه مهاجران و افراد متولد آمریکا

دایاسپورا

مطابق با داده‌های سرشماری ایالات متحده در 2019، دایاسپورای ایرانی در ایالات متحده شامل 577 هزار نفر از کسانی است که در ایران متولد شده، یا بیان کرده‌اند که از نسل ایرانی هستند.

رمیتنس

رمیتنس جهانی(وجوه انتقالی) به ایران در میانه دهه 1990، به 1.6 میلیارد دلار در سال 1995-پیش از کاهش آن در اواخر دهه 1990 -رسید. بر اساس برآوردها، ایرانیان ساکن خارج از کشور حدود 1.3 میلیارد دلار از طریق کانال‌های رسمی به ایران فرستاده‌اند. ریمیتنس‌ها 0.2 درصد از GDP ایران را در سال 2020 تشکیل می‌داد.

شکل9. جریان رمیتنس سالانه به ایران، 2020-1991

منابع

Bozorgmehr, Mehdi and Georges Sabagh. 1988. High Status Immigrants: A Statistical Profile of Iranians in the United States. Iranian Studies 21 (3-4): 5-36.

Gibson, Campbell J. and Kay Jung. 2006. Historical Census Statistics on the Foreign-Born Population of the United States: 1850-2000. Working Paper no. 81, U.S. Census Bureau, Washington, DC, February 2006. Available online.

Institute of International Education (IIE). 2020. International Students by Place of Origin, Selected Years, 1949/50 – 2019/20. Accessed July 8, 2021Available online.

Modarres, Ali. 1998. Settlement Patterns of Iranians in the United States. Iranian Studies 31 (1): 31-49.

United Nations Population Division. N.d. International Migrant Stock by Destination and Origin. Accessed July 1, 2021. Available online.

U.S. Census Bureau. N.d. 2019 American Community Survey. Accessed July 5, 2021. Available online.

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). 2021. Count of Active DACA Recipients by Country of Birth as of March 31, 2021. Available online.

U.S. Department of Homeland Security (DHS), Office of Immigration Statistics. 2020. 2019 Yearbook of Immigration Statistics. Washington, DC: DHS Office of Immigration Statistics. Available online.

World Bank Prospects Group. 2021. Annual Remittances Data, May 2021 update. Available online.

[1] Los Angeles County

[2] Larger Los Angeles

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *