طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی

صفر تا صد طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری

اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانس…

ادامه مطلب
مصاحبه با مهاجر فرانسوی ساکن ایران

گفت و گو با مهاجر فرانسوی ساکن ایران

آقای دکتر اهل اروپا بود و علاقه‌مند به زبان و فرهنگ ایرانی. اما آنچه که امروز او را در قامت یک مهاجر درآورده یک حس نزدیکی از منظر ذهنی و اعتقادی به ایران شیعی است. او در اروپا شیعه‌شده و از آن پس احساس می‌کند در ایران آرامش روانی بیشتری دارد؛ از این‌ رو زندگی و شرایط بهتر خود را در آن کشور واگذاشته و به ایران مهاجرت کرده است. فارسی را خیلی خوب صحبت می‌کند. همسر ایرانی هم اختیار کرده. اما هیچ یک از اینها بدین معنا نیست که او می‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد؛ هرگز! هرگز! (لازم به ذكر است كه مصاحبه‌شونده اصرار داشت كه بنا به دلايلي نامش فاش نشود.)
ادامه مطلب