مهاجران غیرمجاز

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار

???? یکی از موضوعاتی که این روزها مورد توجه آحاد مختلف جامعه‌ی ایران قرار گرفته است، حضور مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی در ایران است. «زیست مهاجران غیرقانونی در ایران، بررسی چالش‌ها و ارائه‌ی راهکارها» (https://diaran.ir/6807/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/)دهمین کتاب از سلسله پژوهش‌های اندیشکده‌ی دیاران بود که در سال ۱۴۰۰ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.
ادامه مطلب
مهاجرت به بریتانیا

پروفایل مهاجرتی بریتانیا: روندها، تحولات و سیاست‌های مهاجرتی

دیاران در سال جدید تلاش کرده گزارش‌هایی درباره پروفایل مهاجرتی دیگر کشورها تهیه و منتشر کند. در گز…

ادامه مطلب
مهاجرت در فرانسه

فرانسه، پروفایل مهاجرتی (تحولات روندهای مهاجرت در فرانسه و تغییرات سیاست‌ها)

گزارشی از وضعیت مهاجرت در فرانسه، روندهای مهاجرتی و تغییرات سیاست‌های مهاجرتی در این کشور. فرانسه …

ادامه مطلب
پاکستان، مهاجران، مهاجرت در پاکستان