مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا

در ارتباط با مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا، همچون سایر ایرانیان خارج از کشور، داده‌ها و پژ…

ادامه مطلب
دیاساپورای ایرانی در آمریکا

مختصات دایاسپورای ایرانی در آمریکا

این گزارش مبتنی بر یافته‌های دموگرافیک کوان هریس از دایاسپورای ایرانی در آمریکا است که در فوریه 20…

ادامه مطلب
مهاجرت نخبگان ایرانی در برنامه چاووش

برسی موضوع مهاجرت نخبگان ایرانی در برنامه چاووش

در سال‌های اخیر مهاجرت به خارج از کشور به یکی از موضوعات داغ جامعه ایران تبدیل شده است. روند رو به رشد افزایش مهاجرت‌ها بخصوص مهاجرت متخصصان و نخبگان، موجب نگرانی بسیاری از ایرانیان شده است. علاوه بر این مطابق داده‌های موجود میل به مهاجرت نیز روندی صعودی داشته است و ایرانیان بسیاری در فضای مهاجرت قرار گرفته‌اند...
ادامه مطلب
برنامه هفتم توسعه از منظر مهاجرتی

نشست بررسی برنامه هفتم توسعه از منظر مهاجرتی

بیست و یکمین نشست کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با عنوان «بررسی برنامه هفتم توسعه از منظر مهاجرتی» در  تاریخ 4مهر 1402 با همکاری اندیشکده دیاران در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف برگزار شد.
ادامه مطلب
نسل دوم دایاسپورا

نسل دوم دایاسپورا و مسئله‌ی ارتباط با وطن

تحقیقات درباره نسل دوم دایاسپورا نشان می‌دهد که این نسل، همزمان با سکونت در کشور مقصد، ارتباطات‌شان با کشور مبدأ خانواده‌شان را نیز تاحدودی حفظ کرده‌اند. این به این معنی است که آن‌ها در یک زمینه اجتماعی فراملی و چندجانبه بزرگ شده‌اند که این شرایط، مهارت‌ها و ارتباطات اجتماعی متنوعی را برای‌شان فراهم آورده است
ادامه مطلب