دایاسپورای فلسطین

چرا اقدامات اسرايیل به عنوان استعمار مهاجرتی قلمداد می‌شود؟

استعمار مهاجرتی به صورت معمول، دو وجه را همراه خود دارد. در وهله‌ی اول تحریف تاریخ گذشته سرزمین مستعمره و ناانسان نمایی از مردم آن سرزمین به طرق مختلف. در وهله‌ی دوم جا به جایی جمعیت‌های انسانی به صورت پراکنده و متمرکز. زیرا که با حضور استعمارگران، جمعیت‌های بومی ناگزیر به فرار، کشته‌شدن، مهاجرت و مقاومت در برابر آن هستند. 
ادامه مطلب
آوارگی فلسطینی‌ها

دایاسپورای فلسطینی

فلسطین و فلسطینیان، بخصوص از اواسط قرن بیستم کمتر روی آرامش را به خود دیده‌اند. جنگ‌ها و درگیری‌ها…

ادامه مطلب

مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا

در ارتباط با مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا، همچون سایر ایرانیان خارج از کشور، داده‌ها و پژ…

ادامه مطلب