موسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران

در بیست سال اخیر، جذب دانشجویان بین‌المللی، به موضوعی راهبردی برای کشورها تبدیل شده است. منافع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضور دانشجویان بین‌المللی به همراه منافع اقتصادی آن باعث شده که اصلاح سیاست‌های مهاجرتی و آموزشی به‌منظور تسهیل جذب استعدادها و نخبگان، در اولویت کشورها قرار گیرد. مؤسسات جذب دانشجو به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی جذب دانشجویان و استعدادهای کشورهای منطقه به ایران کمتر مورد توجه صاحب‌نظران قرارگرفته است.

هدف این پژوهش، شناسایی مسائل مؤسسات جذب دانشجویان بین‌ المللی و ارائه اولویت‌های سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری برای آن‌هاست. در فصل اول این کتاب، با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری در این زمینه به معرفی روش‌های گوناگون جذب پرداخته شد و بر اولویت فعالیت مؤسسات جذب در ایران تأکید شد. در فصل دوم، خدمات و کارکردهای مؤسسات جذب معرفی گردید. در فصل سوم، ساختار سلسله مراتبی حکمرانی، بازیگران و نهادهای مؤسسات جذب دانشجو و همچنین شیوه‌های مداخله دولت با توجه به سطح بلوغ مؤسسات جذب ارائه شد. در فصل چهارم، با مطالعه سه کشور پیشرو در زمینه جذب دانشجو، نکات سودمندی برای استفاده در سیاست‌گذاری این موسسات در ایران استخراج گردید. در فصل پنجم، بازیگران و نهادهای تأثیرگذار بر جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران معرفی شدند. در فصل ششم و هفتم، در مصاحبه با صاحب‌نظران، مسائل و مشکالت مؤسسات اعزام و جذب دانشجو در ایران شناسایی شد؛ و در فصل پایانی، راهکارها و اولویت‌هایی برای سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در زمینه مؤسسات جذب دانشجویان بین‌المللی ارائه گردید.

دانلود کتاب 

جذب دانشجویان بین‌المللی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *