پرونده اقتصاد مهاجرت

مهاجرت از مباحث بحث‌برانگیز در جوامع مختلف است؛ زیرا مهاجران می‌توانند تاثیرات مختلفی از نظر سیاسی گرفته تا اقتصادی بر جامعه بگذارند. اندازه این تاثیر بستگی به نوع کشور فرستنده مهاجر، نوع کالاها، نوع مهاجران و اندازه جامعه مهاجر در کشور میزبان دارد. برخی کارشناسان از آن به‌عنوان شمشیر دولبه یاد می‌کنند که هم می‌تواند باعث رونق اقتصادی و ورود سرمایه به یک کشور شود و هم می‌تواند مسبب بحران‌های مختلف اجتماعی باشد.

آبهیجیت بنرجی و استردوفلو زوج اقتصاددان هندی-فرانسوی که در سال ۲۰۱۹ برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند، در فصل دوم آخرین اثرشان «اقتصاد خوب در روزگار سخت» سعی کرده‌اند بر اثر شواهدی که در کشورهای مختلف از حضور مهاجران در بازار کار دیده‌اند، به بررسی اثرات مهاجران بر کشور میزبان بپردازند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان ضمن بررسی این فصل از کتاب این دو اقتصاددان درخصوص اقتصاد مهاجرت، به دو بحث اثر مهاجرت بر فناوری و همچنین مهاجرت از کشورهای تازه استقلال‌یافته به روسیه پرداخته شده است.

دوپینگ خانواده‌های مهاجرفرست

منافع داخلی از کارگران خارجی

فاکتور مهم تحریک تجارت

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *