بررسی انسان‌شناختی سبک زندگی مهاجران هزاره افغانستانی

حسین میرزایی | ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | مقالات و پایان‌نامه‌های مهاجرتی | ۰ دیدگاه

افغانستانی های مهاجر در شهر قم

افغانستانی های مهاجر

پژهش حاضر به پرسشی از هزاران پرسش جامعه ایران در زمینه بین‌الملل پاسخ می‌آورد. موضوع آن کشور همسایه ما افغانستان و افغانستانی هاست. نه همه‌ی افغانستانی‌ها بلکه قومی از میان آنها: هزاره‌ها… نه همه آنها بلکه افراد خانواده‌ها و گروه‌هایی که در پی ناملایمات و تهاجمات زورمندانه و ددمنشانه دشمن، به میهن ما پناه بردند، نه به همه جای سرزمین ما که به شهر قم آمده‌اند و در گوشه‌ای از این فضای قدسی اقامت گزیده‌اند.

مأموریت علمی، ما را بر آن قرار داشته این قوم مهاجر را شناسایی کنیم و از چند و چون و کم و کیف زیست آنها مطلع شویم.

اطلاعات ما در مورد افغانستانی های مهاجر ، در بدو امر، بیشتر از یک سلسله داده‌های بعضا قالبی و بعضا کلیشه‌ای مردم کوچه و بازار ما نبود. آشنایی ما با مردمانی که جامعه آماری یا بهتر بگویم جامعه مطالعاتی ما را تشکیل می‌دادند از همه سنین، از همه طبقات، از همه گونه مشاغل ضروری زندگی اجباری و با همه خلق و خوهای انسانی و مردمی بوده و تا آنجا پیش رفت که ما را شیفته تحقیق که هیچ، بلکه عاشق رشته و مردم میزبان و مهمانمان کرد.

ما در تهیه این رساله کارشناسی ارشد که موضوع کلی آن مطالعه سبک زندگی افغانستانی های مهاجر شهرستان قم بود، ناچار به بخش‌هایی از زندگی این قوم مهاجر که بیشتر قابل دسترسی و مشاهده بود روی آوردیم. در ابتدا مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت آنان را به دست مطالعه سپردیم و سپس به فضاهای کاری، تحصیلی و فراغتی و زیارتی آنها پرداختیم، آنگاه به روابط خویشاوندی و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی آنها توجه کردیم، و سرانجام هم مرزی آنان با ایران.

مطالعات موضوعات بالا در فضاهای روش‌شناختی فردی، گروهی و اجتماعی و در فضای اعتماد و اطمینان متقابل صورت پذیرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا