ادغام مهاجران عراقی در جامعه ایران و پیامدهای جمعیت شناختی آن

پونه شهریاری | ۵ مهر ۱۳۹۹ | مقالات و پایان‌نامه‌های مهاجرتی | ۰ دیدگاه

ادغام مهاجران

ادغام مهاجران

مهاجرت یکی از فرآیندهای مهم جمعیت شناختی است که با تغییرات گسترده در سطح فردی و اجتماعی همراه است.

در گذشته به دلیل محدودیت‌های ارتباطی و اجتماعی حجم مهاجرت‌ها اندک بود، ولی در عصر حاضر با ظهور نوسازی و در پی آن تسهیل و گسترش ارتباطات، شکل‌گیری اقتصاد جهانی و… حجم و میزان مهاجرت‌های بین المللی گسترش روزافزونی داشته است.

با توجه به حجم گسترده مهاجرت‌های بین الملل در چند دهه اخیر، مسئله ادغام‌مهاجران و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و… بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر به مطالعه ادغام‌مهاجران عراقی در جامعه ایران و پیامدهای جمعیت‌شناختی آن با استفاده از تحلیل ثانویه داده‌های خرد سرشماری سال۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ پرداخته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا