تدوین و ارائه راهبردهای کنترل ژئوپلتیک مهاجرت غیرقانونی در مناطق مرزی شرق کشور با تأکید بر نظم و امنیت

ورود غیر قانونی اتباع خارجی از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغان و پاکستانی از دیرباز به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح بوده است. سیاستگذاران و نهادهای اجرایی مثل پلیس برنامه‌های و اقداماتی گوناگونی در مقابل ورود غیرقانونی مهاجران اتخاذ کرده‌اند. با این اوصاف همچنان مساله ورود غیر قانونی حل نشده است. پژوهشگران و کارشناسان این مسئله را در طول سال‌های گذشته از منظرهای مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

پژوهشی درباره ورود غیر قانونی مهاجرین:

یکی از مقالاتی که به بررسی موضوع ورود غیر قانونی اتباع خارجی پرداخته، مقاله «تدوین و ارائه راهبردهای کنترل ژئوپلتیک مهاجرت غیرقانونی در مناطق مرزی شرق کشور با تأکید بر نظم و امنیت» است. هدف این پژوهش ارزیابی و تحلیل راهبردهای کنترل ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی در مناطق مرزی شرق کشور است.

روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق نیز سه استان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده است. محققان سعی کرده در چارچوب مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی مهاجرت شامل: سیاسی-امنیتی، جغرافیایی و طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی-قضایی به بررسی ابعاد و پیامدهای ورود غیرقانونی مهاجران به ایران بپردازد.

سؤال اصلی مقاله؛ راهبردها و راهکارهای اصلی کنترل مهاجرت غیرقانونی در مناطق مرزی شرق کشور کدام است؟ نویسندگان این اثر برای ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی و اجرایی، از برنامه‌ریزی راهبردی از نوع SWOT استفاده کرده‌اند. در این راستا محققان فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت، ضعف ورود غیر قانونی مهاجران را بیان کرده‌اند. بر مبنای این نکات محققان ۲۰ راهکار برای کنترل مهاجرت‌های غیر قانونی پیشنهاد می‌دهند. راهبردهای موجود را می‌توان به ۴ دسته تدافعی، محافظه‌کارانه، تنوع و تهاجمی تقسیم کرد.

نویسندگان با توجه به تحلیل صورت گرفته، نوع راهبرد محافظه‌کارانه را برای کنترل ورود غیر قانونی مناسب‌تر می‌دانند. در این راستا نویسندگان انجام اقداماتی زیر را پیشنهاد کرده‌اند: ايجاد فضای كسب و كار متناسب با شرايط مناطق مرزی به منظور تأمین معیشت مرزنشینان، برخورد قانونی با انتقال‌دهندگان، سازمان‌ها، شركت‌ها، پیمانكاران و كارفرمايان به‌كارگیرندگان مهاجرين غیر قانونی، دادن امتیاز به مهاجرين قانونی در چارچوب قوانین و مقررات در داخل كشور، كنترل كامل مرز با استقرار نیروها در خلاهای مرزی و … 

ورود غیر قانونی اتباع ورود غیر قانو

ورود غیر قانونی اتباع از شرق ایران
به اشتراک بگذارید

یک نظر

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *