کارت هوشمند برای مهاجرین و اتباع خارجی
دیاران خبر

دیاران خبر 21 (از اعتبار کارت‌های آمایش و هویت مهاجران تا شکست طرح دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب