دیاران خبر

دیاران خبر 8 (از ابلاغ آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی تا اعطای پناهندگی به زنان افغانستانی بر مبنای جنسیت)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار سپهر سیاست‌گذاری م…

ادامه مطلب