رمیتنس

مهاجرت پول‌ساز

رمیتنس نقش مهمی در معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ایفا می‌کند و به توسعه اقتصادی جهانی و تلاش‌های کاهش فقر کمک بسزایی خواهد کرد، اما تا کنون معادل فارسی آن در اقتصاد ایران شکل نگرفته است. برای درک بهتر معنای این واژه «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود تلاش کرده است با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، اهمیت آن را در جامعه ایران روشن سازد؛ زیرا با وجود اهمیت مساله مهاجرت، پیامدهای آن نادیده گرفته شده است.
ادامه مطلب