نشست "چالش ها و فرصت های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی"

نشست “چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی”

نشست "چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی" روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
ادامه مطلب
ماجرای تحصیل مهاجران

تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران: چالش‌ها و ابعاد گوناگون

تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران از موضوعات حیاتی و پیچیده‌ای است که در دو دهه اخیر به دلیل افزایش موج‌های مهاجرتی اهمیت بیشتری یافته است.
ادامه مطلب
تحصیل کودکان مهاجر