بررسی باورها و کنش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان در مورد سلامت

موضوع سلامت و بهداشت مهاجران از موضوعات اساسی حوزه مهاجرت است. در زمینه ارائه خدمات پزشکی و درمانی به اتباع خارجی تبعیض‌های فراوانی در دنیا وجود دارد. در ایران نیز با وجود برخی پیشرفت‌ها، مشکلات فراوانی در زمینه سلامت و بیماری مهاجران مشاهده می‌گردد.

پژوهشی درباره نگرش مهاجران درباره سلامت و بیماری:

مهاجران نگرش‌های و اداراک خاص و متفاوتی در قبال موضوعاتی چون سلامت و بیماری دارند اما تاکنون تحقیقات چندانی درباره این مساله صورت نگرفته است. یکی از تحقیقات مفید در این راستا پایان‌نامه «بررسی باورها و نش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان در مورد سلامت: مطالعه موردی زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله ایرانی، افغان و عرب ساکن در محله‌ دولت‌آباد شهرری» است. این پایان نامه اثر ترکان عینی‌زاده است که در سال ۹۰ در دانشگاه تهران دفاع شده است.

در این پژوهش بررسی تعاریف اجتماعی و فرهنگی از معانی سلامت و بیماری با استفاده از چارچوب نظری سبک زندگی سلامت و نیز بازنمایی اجتماعی انجام شده است. بخش عمده اطلاعات پژوهش حاضر را داده‌های شفاهی تشکیل می‌دهد که گردآوری این دسته از داده‌ها یکی از اصلی‌ترین رویکردهای روش‌شناختی در تحقیق کیفی است. جامعه تحقیق نیز از میان زنان ایرانی، افغان و عرب ساکن دولت‌آباد شهر ری انتخاب شده‌اند. این تحقیق امکان مقایسه نگرش‌های مهاجران با ایرانی‌ها را در مورد مقولاتی چون سلامت و بیماری فراهم می‌کند. اما این تحقیق فقط بر جامعه زنان متمرکز است و ما را نگرش مردان در مورد سلامت و بیماری آشنا نمی‌کند.

این پژوهش نشان داد که بازنمایی سلامت‌ و بیماری برحسب موقعیت اجتماعی-اقتصادی و درک افراد از دلایل و پیامدهای بیمار و سلامت ساخت یافته است. در این پژوهش مقوله‌های به دست آمده از مصاحبه‌های صورت گرفته، محتوای بازنمایی اجتماعی سلامت‌و بیماری را بین گروه‌های مورد مطالعه منعکس می‌کند. به این ترتیب مقوله‌های به کار رفته توسط افراد، برای مفهوم سازی سلامت‌ و بیماری، معانی این مفاهیم، باورهای مرتبط با دلایل بیماری و الگوهای درمان را در بین زنان در سه گروه مورد مطالعه نشان داد.

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *