بررسی باورها و کنش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان در مورد سلامت

ترکان عینی زاده | ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | پژوهش‌ها و آمارها | ۰ دیدگاه

سلامت و بیماری

در این پژوهش بررسی تعاریف اجتماعی و فرهنگی از معانی سلامت و بیماری با استفاده از چارچوب نظری سبک زندگی سلامت و نیز بازنمایی اجتماعی انجام شده است.

بخش عمده اطلاعات پژوهش حاضر را داده‌های شفاهی تشکیل می‌دهد که گردآوری این دسته از داده‌ها یکی از اصلی‌ترین رویکردهای روش‌شناختی در تحقیق کیفی است.

یافته‌های این پژوهش نشان داد که بازنمایی اجتماعی سلامت‌و بیماری بر حسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی و درک اجتماعی افراد از دلایل و پیامدهای بیمار و سلامت ساخت یافته است.

در این پژوهش مقوله‌های به دست آمده از مصاحبه‌های صورت گرفته، محتوای بازنمایی اجتماعی سلامت‌و بیماری را بین گروه‌های مورد مطالعه منعکس می‌کند.

به این ترتیب مقوله‌های به کار رفته توسط افراد، برای مفهوم سازی سلامت‌و بیماری، معانی این مفاهیم، باورهای مرتبط با دلایل بیماری و الگوهای درمان را در بین زنان در سه گروه مورد مطالعه نشان داد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا