خاک غربت و پای ماندن: داستان یک کارآفرین پاکستانی در ایران

محمد عرفان مقصود، اهل پاکستان است. در لاهور به دنیا آمد. دوران تحصیلش را در شهری که به دنیا آمده بود سپری کرد. همان جا فوق لیسانس بیوتکنولوژی گرفت. او فوق لیسانس دیگری هم از دانشگاه پنجاب گرفته بود، فوق لیسانس علوم سیاسی. سال 2011 بورسیه دکتری سلولی مولکولی گرفت و به ایران آمد و دانشجوي دكتراي دانشگاه فردوسي مشهد شد. در آن جا دانشجوي ممتاز و پژوهشگر برگزيده شد و شركت دانش بنياني كه تاسيس كرد براي بيش از 100 نفر ايراني اشتغال ايجاد كرد...
ادامه مطلب