مهاجرین، چالش‌ها و فرصت‌ها

گزارش نشست نشست مهاجرین، چالش‌ها و فرصت‌ها: وضعیت‌شناسی در قم

مهاجرین، چالش‌ها و فرصت‌ها : وضعیت شناسی عنوان هفدهمین پیش نشست چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون بود که روز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر قم برگزار گردید.
ادامه مطلب