سيد رضا محمدی در حال دريافت جايزه از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در سيزدهمين جشنواره بين المللي شعر فجر

شاعر مهاجر افغانستانی بر قله‌ی جشنواره شعر فجر

مروري بر زندگي سيد رضا محمدي شاعر افغانستاني و شاعر كتاب روح اندوهگين يك شاعر كه برگزيده سيزدهمين جشنواره بين المللي شعر فجر ايران شد. اين شاعر بزرگ از 4 سالگي به ايران مهاجرت كرد و در ايران تحصيل كرد و سپس به انگلستان رفت و تعدادي از كتاب هاي شعر خودش را در ايران به چاپ رسانده است.
ادامه مطلب