یحیی بونو، مهاجر فرانسوی ساکن ایران

بیست و پنج سال زندگی در ایران: شرح دیدار با یحیی بونو، مهاجر فرانسوی ساکن ایران

شرحی از دیدار با یحیی بونو، مهاجر فرانسوی ساکن ایران که به تحصیل فلسفه و عرفان در حوزه‌های علمیه‌ی شیعه پرداخت و پایان‌نامه‌ی دکترایش الهیات در آثار فلسفی و عرفانی امام خمینی بود.
ادامه مطلب