سیاست بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران

سیاست بازگشت مهاجرین افغانستانی به روایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی

سیاست بازگشت مهاجرین و بررسی موضوع در دانشگاه‌های ایران ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجرپذیر ا…

ادامه مطلب
کرونا و مهاجران افغانستانی

اپیدمی کرونا و اپیدمی سهل‌انگاری و بی‌توجهی

اپیدمی سهل‌انگاری در مهاجران افغانستانی در دوران کرونا. کنش و رفتار جامعه در مواجهه و برخورد با هر…

ادامه مطلب