تحصیل کودکان مهاجر
مراحل صدور شناسنامه برای بی شناسنامه ها و اتباع خارجی

صفر تا صد صدور شناسنامه برای بی شناسنامه ها و فرزندان اتباع

بی‌شناسنامه‌ها و معضلاتی که در ایران دارند در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از فعالین مدنی قرار گرف…

ادامه مطلب
دومین ‌کارگاه هم‎ اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان

هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان غیرایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها

دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیرای…

ادامه مطلب
ایرانی و افغانستانی در کنار هم

هویت‌یابی مهاجران افغانستانی؛ افغانی؟ ایرانی؟ یا افغانستانی-ایرانی

یکی از پیامدهای پدیده‌ی مهاجرت، مقوله‌ی هویت‌یابی و بحران هویت است. مهاجر یا پناهنده به اضطرار و ن…

ادامه مطلب
سیاست بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران

سیاست بازگشت مهاجرین افغانستانی به روایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی

سیاست بازگشت مهاجرین و بررسی موضوع در دانشگاه‌های ایران ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجرپذیر ا…

ادامه مطلب