موانع صدور سیمکارت برای مهاجران

سیمکارت تلفن همراه؛ برای گروهی از مهاجرین قابل دسترس و برای تعداد قابل توجهی نه!

نزدیک به چهار دهه از زندگی مهاجران افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند می‌گذرد، با…

ادامه مطلب