کارت بانکی 3

دسترسی مهاجران به خدمات بانکی همچنان در انتظار ابلاغ یک دستورالعمل!

محرومیت مهاجران ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آیین نامه مربوطه از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است.
ادامه مطلب

آیا کرونا می تواند حق داشتن کارت بانکی را به مهاجران بدهد؟

توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی و دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش شیوع کرونا، نقل و انتقال فیزیکی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی کند.
ادامه مطلب
کارت بانکی2

سردرگمی ۳ میلیون مهاجر در امور بانکی

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند تا 3 میلیون مهاجر از خدمات الکترونیک بانکی بهره مند شوند.
ادامه مطلب