دیاران خبر

دیاران خبر 36 (از تداوم اخراج مهاجران غیرمجاز از ایران تا رد شدن طرح دولت بریتانیا برای اعزام پناهجویان به رواندا)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب
دیاران خبر

دیاران خبر 33 (از دو برابر شدن آمار مهاجرت نخبگان ایرانی تا تصمیم اتحادیه اروپا برای تسریع اخراج اتباع خارجی خطرناک)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب
مهاجران غیرمجاز

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار

???? یکی از موضوعاتی که این روزها مورد توجه آحاد مختلف جامعه‌ی ایران قرار گرفته است، حضور مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی در ایران است. «زیست مهاجران غیرقانونی در ایران، بررسی چالش‌ها و ارائه‌ی راهکارها» (https://diaran.ir/6807/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/)دهمین کتاب از سلسله پژوهش‌های اندیشکده‌ی دیاران بود که در سال ۱۴۰۰ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.
ادامه مطلب
دیاران خبر

دیاران خبر 15 (از ساخت اردوگاه مهاجران خارجی در تایباد تا حضور یک میلیون و ۸۰ هزار مهاجر غیرمجاز در اتحادیه اروپا)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی د…

ادامه مطلب