نسترن پیرکفاش

نسترن پیرکفاش

مسیری که با هم طی کردیم (اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی-۱)

لایحه اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی، طی چند سال اخیر فراز و فرودها و مخالفین و موافقین فراوانی داشت. در این نوشته می‌کوشیم با بررسی تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در این مدت، نگاهی داشته باشیم بر مسیری که همه با هم طی کردیم.