آقا نعیم راننده تاکسی با دیدن هریرود و غروب خورشید از خوب بیخود می‌شود، با دست‌هایش بشکن می‌زند و با لهجه‌ی هراتی شروع می‌کند به خواندن: سر پل مالان دختری دیدم قشنگ و زیبا او را پسندیدم قدش بلند بود راست می‌گی؟ موهایش چنگ بود راست می‌گی؟

آقا نعیم راننده تاکسی با دیدن هریرود و غروب خورشید از خوب بیخود می‌شود، با دست‌هایش بشکن می‌زند و با لهجه‌ی هراتی شروع می‌کند به خواندن:
سر پل مالان دختری دیدم
قشنگ و زیبا او را پسندیدم
قدش بلند بود
راست می‌گی؟
موهایش چنگ بود
راست می‌گی؟

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *