دل می‌طلبد، همان لحظه بنشینی و تمام مناجات‌نامه‌ی پیر هرات را بلند بلند بخوانی، رساله‌ی صد میدانش را همان جا در بر بگیری و از میدان اول (توبه) شروع کنی و زیر آسمان فیروزه‌ای و محوطه‌ی آرام گازرگاه میدان به میدان پیش بروی و برسی به مرحله‌ی فنا و میدان آخر... و عارف شوی.

دل می‌طلبد، همان لحظه بنشینی و تمام مناجات‌نامه‌ی پیر هرات را بلند بلند بخوانی، رساله‌ی صد میدانش را همان جا در بر بگیری و از میدان اول (توبه) شروع کنی و زیر آسمان فیروزه‌ای و محوطه‌ی آرام گازرگاه میدان به میدان پیش بروی و برسی به مرحله‌ی فنا و میدان آخر… و عارف شوی.

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *