شرکت سیاحتی و درمانی هریوا مغازه‌ای ساده با سالنی بزرگ بود. کف سالنش مثل تمام مغازه‌های هرات موکت‌پوش شده بود. پیاده‌روهای هرات خاکی هستند و مغازه‌دارها برای اینکه جلوی ورود خاک را بگیرند کف مغازه‌ها را موکت و گاهی فرش می‌اندازند تا مشتری‌ها با کفش وارد نشوند. مشتری‌ها قبل از ورود کفش‌ها را پشت در مغازه از پا درمی‌آورند. دو بنر تبلیغاتی خیلی بزرگ دیوارهای آژانس را سرتاسر پوشانده بودند:شرکت سیاحتی و درمانی هریوا؛ اخذ ویزه‌ی مریضی به شکل عادی و فوری در زمان مورد نیاز شما مشتریان عزیز و دیگری جاذبه های توریستی افغانستان مثل بند امیر بامیان،‌ باغ بابر کابل، ابنیه‌ی تاریخی هرات و...

شرکت سیاحتی و درمانی هریوا مغازه‌ای ساده با سالنی بزرگ بود. کف سالنش مثل تمام مغازه‌های هرات موکت‌پوش شده بود. پیاده‌روهای هرات خاکی هستند و مغازه‌دارها برای اینکه جلوی ورود خاک را بگیرند کف مغازه‌ها را موکت و گاهی فرش می‌اندازند تا مشتری‌ها با کفش وارد نشوند. مشتری‌ها قبل از ورود کفش‌ها را پشت در مغازه از پا درمی‌آورند.
دو بنر تبلیغاتی خیلی بزرگ دیوارهای آژانس را سرتاسر پوشانده بودند:شرکت سیاحتی و درمانی هریوا؛ اخذ ویزه‌ی مریضی به شکل عادی و فوری در زمان مورد نیاز شما مشتریان عزیز و دیگری جاذبه های توریستی افغانستان مثل بند امیر بامیان،‌ باغ بابر کابل، ابنیه‌ی تاریخی هرات و…

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *