پس از هفت سال جدایی، انریکو و مادرش در کالیفرنیای شمالی به هم می رسند. مادرش می گوید: این پسر من است. این معجزه است که او پیش من است. انریکو برای رسیدن به مادرش سه ماه در راه بوده. کارشناسان می گویند همه ساله 48000 کودک از آمریکای مرکزی و مکزیک غیرقانونی، بی آن که پدر یا مادری همراهشان باشند وارد خاک ایالات متحده می شوند.

پس از هفت سال جدایی، انریکو و مادرش در کالیفرنیای شمالی به هم می رسند. مادرش می گوید: این پسر من است. این معجزه است که او پیش من است. انریکو برای رسیدن به مادرش سه ماه در راه بوده. کارشناسان می گویند همه ساله 48000 کودک از آمریکای مرکزی و مکزیک غیرقانونی، بی آن که پدر یا مادری همراهشان باشند وارد خاک ایالات متحده می شوند.

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *