دومين كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي. نشست تخصصي اثرات اقتصادي حضور مهاجران در ايران: تهديد يا فرصت؟

دومين كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي. نشست تخصصي اثرات اقتصادي حضور مهاجران در ايران: تهديد يا فرصت؟

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *