کتاب چای سبز در پل سرخ (سفرنامه افغانستان)

خرید کتاب (ارسال رایگان) «و در نهایت این نکته‌ی طلایی ما را به این نتیجه رساند که برای یافتن جواب سوالات‌مان، از چرایی این مهاجرت و قبول این همه سختی و تن دادن به این حجم از در حاشیه بودن همیشگی، دیدن کشور مبدأ مهاجرانی که سنگ‌شان را به سینه می‌زدیم از نان شب واجب‌تر است؛ پس تصمیم گرفتیم به افغانستان برویم. ما باید افغانستان را می‌دیدیم. هوای آن‌جا را باید تنفس می‌کردیم. باید هم‌سفره‌ی مردمش می‌شدیم. در بازارها و خیابان‌هایش پرسه می‌زدیم…» خرید از طاقچه خرید از فیدیبو در نگاه دیگران یادداشت سرکار خانم زینب بیات بر کتاب چای … ادامه خواندن کتاب چای سبز در پل سرخ (سفرنامه افغانستان)